• Tag beslut om ungdomar i asylprocess nu

  Österåkers kommun har på ett kompetent och seriöst sätt klarat den komplexa och ofta svåra uppgiften att ta emot människor på flykt undan krig, förföljelse och nöd. Politiker, tjänstemän på olika förvaltningar, volontärer, skolpersonal och medborgare i Österåker har tillsammans bidragit till att skapa ett värdigt mottagande under ordnade former.

  Samsynen har varit stor och partierna har sökt samförståndslösningar för att ta snabba och adekvata beslut. Låt oss fortsätta med det!

  Vad gäller frågan om ungdomar i asylprocess som fyller 18 år och huruvida de skall få bo kvar i vår kommun eller skickas till något asylboende för vuxna någonstans i Sverige behöver vi nu ta ett snabbt klokt och gemensamt beslut.  Organisationerna ”Tillsammans Åkersberga”, IFEN och Frivilliga familjehem gör viktiga insatser där det personliga engagemanget är värt vår respekt. Detsamma gäller Kyrkans volontärer. I skolorna bidrar våra lärare varje dag till att hjälpa våra ofta välmotiverade elever med invandrarbakgrund. De flesta av dessa elever är väl medvetna om vikten av att sköta sina studier. Således finns det bra förutsättningar för att ge våra ungdomar goda utvecklingsmöjligheter.

  I ett i övrigt positivt inlägg från A-C Furustrand och Jonas Jonsson (Kanalen 39) anger man angående finansieringen för att lösa situationen att regeringen ”kommer följa frågan om dessa medel kommer räcka” och att man ”är beredda att agera beroende på hur läget utvecklas”. Här kunde kanske beskeden ha varit tydligare med större klarhet om statens ansvar för finansieringen. I inlägg från bland annat Michaela Haga i Kanalen nr 38 antyds att man vill ”hitta en lösning” på frågan kring ekonomin.

  Kristdemokraterna i Österåker anser att vi nu måste gå till ett snabbt gemensamt beslut. Vi kan inte dra frågan i långbänk medan enskilda ungdomar riskerar att drabbas. Kommunens kostnader måste minimeras men beslutet skall vara tydligt:

  Låt ungdomar i asylprocess, som fyller 18 år, bo kvar i vår kommun.

   

  Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker