• Stärk primärvården!

  Har ni nyligen besökt eller varit i kontakt med husläkarmottagningarna i Österåker? Då är sannolikheten stor att ni liksom jag blivit professionellt och vänligt bemött. Personalen som arbetar på dessa mottagningar är värda vår respekt för sitt idoga arbete.  Det hindrar inte att det kan finnas andra problem – ett av dem är det som Margareta Olin och A-C Furustrand lyfter i Kanalen (nr35).

  Förra våren uttalade samtliga partier i Österåker att man önskade att akutmottagningen i Österåker skulle vara kvar.  Kristdemokraterna var mycket tydliga i vårt ställningstagande – inte minst i ljuset av den snabba befolkningsökningen i vår kommun.

  Vad gäller uppgiften att man inte kan lista sig som ny patient är detta faktum – förutsatt att det stämmer full ut – naturligtvis orimligt.  Landstinget måste ta sitt ansvar och vi i KD Österåker är beredda att att föra frågan vidare. Detta utesluter givetvis inte att valfriheten är viktig – inte minst för att jämförande god kvalitet och alternativ skall finnas för våra patienter.

  I det större perspektivet vill Kristdemokraterna att staten skall ta över ansvaret för den avancerade sjukvården. Det finns idag stora och oförsvarbara skillnader mellan hur olika landsting lyckas leverera en god och kvalitativ vård. Cancersjuka, personer med sällsynta sjukdomar, multi- och kroniskt sjuka har rätt till den allra bästa vården oavsett bostadsort. Dessutom har regeringen nu återinfört den kömiljard som KD pläderat för.

  Att regeringen nu vill föra över mer kostnader för assistansersättning för LSS till kommunerna är däremot beklagligt.

  Kristdemokraterna vill satsa på primärvården. Vårdcentraler och jourläkarmottagningar skall ha öppet kvällar och helger och kunna ge en bredare vård med god kvalitet för att bättre kunna möta behoven hos framförallt barn, äldre och den som har flera eller kroniska sjukdomar. Vi vill ha en trygg vård nära dig.

   

  Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker