• Risk för feltänk om digitalt lärande

  Nyligen inträffade ”källkritikens dag” med många goda ord om vikten av att kunna värdera, analysera och ta till sig kunskap och information som ständigt väller över oss – inte sällan i form av så kallade ”fake news”. Därför har lärare i Österåkers skolor naturligtvis ett särskilt ansvar att se till att våra elever får insikt kring vikten av ett källkritiskt förhållningssätt. Frågan är hur vi bäst når detta mål.

  Rolf Ekelund framför i Kanalen (nr11) flera goda tankar om behovet av förbättrade läromedel i Österåkers skolor. Hans inlägg utvecklas dock till en närmast lyrisk beskrivning av de digitala läromedlens förträfflighet.  Han ser fram mot att samtliga lärare och elever snart ”ska ha tillgång till egna datorer” – något som naturligtvis redan på många håll är en realitet. Även politiker i Österåker har också ibland haft en tendens att tro att skolans kvalitetsproblem löses bara vi får tillräcklig med datorer. Men utmaningen är betydligt större än så.

  Cambridgeprofessorn Tim Oates varnar för att digitalt lärande kan leda fel – elever som läser på skärm förstår mindre än om de skulle läsa på papper. Ett digitalt fokus kan ske på bekostnad av till exempel skrivträning. Det är i stället genom ständig dialog med eleverna som lärare kan se hur mycket de förstår samt fånga upp elever som riskerar att halka efter. När man läser på en skärm kommer man ihåg mindre och har svårare att förstå på djupet än vid läsning i en pappersbok – ”de kognitiva processerna är annorlunda när du läser på en skärm” (Oates SVD 3/3 2017).

  Man behöver förstås kunna använda digitalt material för att klara sig i livet – om inte annat för att öka likvärdigheten. I PISA-testet 2012 visas dock att eleverna i ” IT-Sverige” bara hamnar på genomsnittet i digital läsförståelse.

  Att reducera lärande till att ”enkelt hitta fakta på internet” befrämjar inte en djup inlärning eller det som med ett utmärkt ord kallas ”insikt”. Inlärningen blir också bättre om förmågan att skriva tydligt och snabbt med penna övas och utvecklas – påståendet att ”ingen kommer att skriva på papper om 20 år” gynnar inte en djupare förståelse.

  Naturligtvis måste vi samtidigt som en djupare inlärning står i fokus se till att tillräckligt med datorer och digitala läromedel finns tillgängliga och att de har den kvalitet som erfordras. Jag förutsätter att detta säkerställes och därvid råder knappast någon åsiktsskillnad.

  Våra lärare i Österåker har givetvis i hög grad förstått vad riktig inlärning är och vikten av att genom nyanserad dialog bibringa eleverna verklig kunskap och insikt. Att Österåkers kommun har kompetenta och lyssnande lärare är viktigare än någonsin. Detta är den absolut viktigaste enskilda faktorn för att säkerställa att Österåkers skolor kommer att kunna ta ”klivet in i framtiden” på ett insiktsfullt och klokt sätt.

   

  Arne Ekstrand

  Ordförande KD Österåker, tidigare adjunkt och skolledare