• Bättre vård och omsorg

  Statligt ansvar för sjukhusvården

  Det finns idag stora och oförsvarbara skillnader mellan hur olika landsting lyckas leverera en god och kvalitativ vård. Att det kan skilja så mycket i vårdresultat och överlevnad för vissa diagnoser är inte rimligt. Vi föreslår att staten tar ett samlat ansvar för den mest avancerade sjukhusvården för att förbättra vårdens kvalitet för alla.

  Äldreboendegaranti

  Många äldre vill bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Men det finns också en stor grupp äldre som upplever otrygghet och ensamhet och därför behöver en annan boendeform. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill.

  Vårdserviceteam

  Vi vill att vårdpersonal avlastas från de arbetsuppgifter som är viktiga för att omvårdnad skall fungera men som inte kräver en lång vårdutbildning genom att införa så kallade vårdserviceteam. Dessutom vill vi förlänga omvårdnadslyftet för att ge äldreomsorgens medarbetare möjlighet at vidareutbilda sig,

  Återinför kömiljarden

  Enligt SKL:s öppna jämförelser har köerna ökat och vårdgarantin har försämrats sen den nuvarande regeringen avskaffade kömiljarden 2015 . Vi anser att patienter inte skall behöva vänta längre än absolut nödvändigt och avsätter därför 1 miljard kronor i vår budget för att komma tillrätta med de akuta och uppenbara problemen.

  Säkra LSS

  LSS är en betydelsefull reform som har förbättrat levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Den nuvarande regeringen håller på att undergräva stödet för några som behöver det mest genom att jaga enskilda assistanstimmar och minuter. Fusk måste motverkas kraftfullt och effektivt men vi vill säkra LSS så att dem som behöver ersättningen kan leva – inte bara överleva.

  Stärk primärvården

  Den som är sjuk måste kunna få möta en läkare senast nästkommande dag. Därför vill kristdemokraterna satsa på primärvården. Vårdcentraler och jourläkarmottaningar skall ha öppet kvällar och helger och kunna ge en bredare vård med god kvalitet. På så vis avlastas de nu hårt ansträngda akutmottagningarna och väntetiderna där blir kortare.  Vi vill ha en trygg vård nära dig.

   

  Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

  Mikael Ottosson, ordförande Vård- och omsorgsnämnden