• Extra lönesatsning till social-,vård och omsorg

    Kristdemokraterna Österåker

    Jag är glad att vi fått igenom Kristdemokraternas budgetkrav på extra lönesatsning för socialsekreterare och andra medarbetare i social- och vård och omsorgsförvaltningarna. Det är ett erkännande av deras viktiga arbete under ofta krävande arbetsförhållanden.

    Vi får därmed lättare att behålla våra anställda och att nyrekrytera .

    Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker