• KD vill att viss jourmottagning skall finnas kvar i Österåker

   

  (S) i Österåker har i ”Öppet brev till Hans Andersson (L)” redogjort för sin inställning till annonserade förändringar i ersättningssystemet  i primärvården samt konsekvenserna för boende i Österåker.  Frågan är både viktig och komplex och KD Österåker vill därför klargöra vår ståndpunkt.

  De idag 17 närakuterna skall i förslaget bli 12– tidigast 1 jan 2017. Avsikten är att de skall bli bättre utrustade både i avseende på kompetens och medicintekniskt innehåll –  till exempel i geriatrik och pediatrik. Laboratorium, röntgen och ambulansmottagning skall finnas.  Dag Larsson (S) har i SVT i september uttalat sig positivt om förslaget: ” Att vårt förslag för uppgradering av närakuterna nu blir verklighet innebär att vården får lika hög kvalitet oavsett vilken mottagning du besöker”.

  Exakt var de nya mottagningarna kommer att öppnas är ännu inte klart – inte heller vilka som måste stänga.

  Stäng inte vår jour.

  Även om det är positivt att ett antal närakuter blir bättre utrustade anser KD Österåker att det finns starka skäl att behålla jourmottagningen i Österåker. Ett skäl är att vi är en tillväxtkommun med snabbt ökande befolkning. Antalet barnfamiljer och seniorer är stort och närheten till jourvård betydelsefull.

  Att ytterligare förstärka tendensen att ”centralisera” viktiga samhällsfunktioner mot Täby/Danderyd verkar inte heller genomtänkt. KD har även motsatt sig denna utveckling till exempel genom att se till att vi har kvar Miljönämnden i Österåker samt betona vikten av ett eget starkt Komvux Österåker.

  Både och – inte antingen eller

  Det är landstinget som anställer läkare – inte kommunen.  Landstinget har också föreslagit förändringen i ersättning per patientbesök. Det hindrar inte att KD Österåker i klarspråk framhåller vikten av att kommunen behåller en väl fungerande jourmottagning samt primärvård. Naturligtvis kan ändå ett antal närakuter uppgraderas för att bättre möta länets framtida behov.

  Vi har ett ansvar för att våra invånare skall få både en god jourberedskap och en kompetent vård. Behåll jourmottagningen i Österåker – och utveckla närakuterna.

   

  Arne Ekstrand, ordf KD Österåker