• KLARSPRÅK I ÖSTERÅKERSPOLITIKEN!

  KD- PROFIL I ALLIANSBUDGET!

  ELEVHÄLSAN STÄRKS med 3 miljoner till kuratorer och specialpedagoger

  BARN MED SÄRSKILDA BEHOV prioriteras – 6 miljoner

  UNGDOMSMOTTAGNINGEN förstärks – 700.000 kronor

  FÄLTASSISTENTER – fler anställes (900.000 kronor)

  GRUPPBOENDEN OCH DAGVERKSAMHET – fler arbetsterapeuter, sjukgymnaster och ökad tillgång till sjuksköterska (1,5 miljoner)

  DAGLIG VERKSAMHET FÖR 67+ (600.000 kronor)

  HELGAKTIVITETER PÅ TRYGGHETSBOENDEN (500.000 kronor)

  FLER 80-ÅRINGAR 2017 – (2,5 miljoner)

  SOCIALNÄMNDEN – (2,5 miljoner)

  PERSONLIG ASSISTANS – daglig verksamhet (assistansersättning) utreds

  BRODDAR TILL PENSIONÄRER (150.000 kronor).

  RADIO ÖSTERÅKER ( 52.000 kronor)

  +uppdrag om läs-och skrivutveckling, tvålärarsystem, starkare KOMVUX Österåker och fler timmar i Idrott och hälsa

  BLI MEDLEM! RING JAN 0706 952900.

  VÄLKOMMEN!

  ARNE EKSTRAND, ORDFÖRANDE KRISTDEMOKRATERNA ÖSTERÅKER – och programledare för KD MUSIK OCH POLITIK

   

  BOSTÄDER FÖR ÄLDRE I FRAMTIDENS ÖSTERÅKER – HUR VILL DU HA DET?!

  KD GÅR PÅ OFFENSIVEN I BOSTADSPOLITIKEN – DET BLIR EN SPÄNNANDE RESA!

  BYGG BOSTÄDER SOM ÄR TILLGÄNGLIGHETSANPASSADE ATT BO KVAR I FÖR SENIORER .
  BYGG FÖR GEMENSKAP OCH MED OMTANKE – BOENDEFORMEN KAN GÖRA STOR SKILLNAD!

  MIKAEL OTTOSSON (KD), ORDFÖRANDE VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN