• Stöd Roslagskulla IF!

  Har ni varit på Lötvallen? Det har jag nyligen varit och jag förstår att SVT:s Sportspegeln en gång utsett platsen till en av Sveriges fem finaste idrottsplatser. I ett brev till Österåkers politiker vädjar ordföranden i Roslagskulla IF, Roger Persson, om hjälp att se till att verksamheten kan överleva. De ideella krafterna och sponsorerna är beredda att fortsätta sitt idoga arbete men det behövs stöd i form av dels föreningsbidrag men också till att lösa ett akut renoveringsbehov.

  Omklädningsrummet, femtio år gammalt, är ruttet och mögligt. Det ”på nåder givna anläggningsbidraget” räcker inte längre. Antingen löser man problemet snarast eller också är föreningens framtid hotad.  Som Roger Persson framhåller är det viktigt att det fortfarande finns ett lokalt alternativ om vi skall behålla mångfalden i vår kommen.

  RKIF har på ett beundransvärt sätt lyckats hålla igång föreningen. Ett bevis på detta är det omfattande samarbetet med Brommapojkarna. RKIF har också kreativa planer på hur man ytterligare kan utvidga föreningens verksamhet. Men då kan vi i längden inte möta våra spelare och gästande lag med ett hälsovådligt omklädningsrum som borde dömas ut och rivas snarast.

  Med hänsyn till ovanstående föreslår KD Österåker följande:

  1. Omklädningsrum med tillhörande duschar rivs och nya byggs Medel reserveras i budget 2018 och arbetet skall vara klart våren 2018.
  2. Föreningsbidraget till Roslagskulla IF ses över och förstärks till en mer rimlig nivå.
  3. Föreningen och dess verksamhet lyfts fram på kommunens hemsida.

  Jag stödjer Roslagskulla IF

  Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker