• Utan föreningslivet stannar Österåker

  Vad är det som gör livet värt att leva? Frågan ställs på sin spets i dessa tider.

  Vi inser att tillgång till och kontakt med familj och vänner är grundläggande värden som inte alls är så självklara som vi kanske tagit för givet och att ett enkelt mobilsamtal eller en kortfattad mailfråga kan betyda mycket.

  I vår kommun har vi nu många som arbetar dag och natt för att hjälpa och vårda våra sjuka samt ordna så att vardagen fungerar trots allt. Till dessa vill jag rikta ett stort tack.

  Flera av våra företagare befinner sig i utsatta lägen och kommunen försöker på olika sätt att underlätta tillvaron.

  Vi vanliga medborgare bör också ställa oss frågan hur vi bäst kan stötta de lokala näringsidkarna.

  Men därutöver har vi verksamheter som är betydelsefulla för välbefinnandet i Österåker – nämligen vårt föreningsliv med idrottsklubbar och kulturaktiviteter.

  Föreningslivet i Österåker bidrar till att skapa en trygg miljö för barn och unga.

  Det uppehåller demokratiska kontakter och nätverk, stärker folkhälsan och ger en meningsfull tillvaro för alla individer – såväl unga som gamla.

  Det är av yttersta vikt att dessa ideellt arbetande föreningar och enskilda eldsjälar kan fortsätta sin samhällsviktiga kärnverksamhet även när det nu rådande krisläget är över.

  Sveriges riksdag har insett betydelsen av att stötta idrottsklubbar, föreningar och enskilda kulturutövare och avsätter medel till detta ändamål.

  Direktiv har kommit från till exempel Riksidrottsförbundet. I Österåker har en enkät sänts ut till det lokala föreningslivet med syfte att få en bild av hur man berörs av krisen och därefter kunna fördela olika stödinsatser.

  Kristdemokraterna inser vikten av ett starkt föreningsliv och förstår dess samhällsbärande betydelse – både nu och när vi skall mötas efter coronan.

   

  Arne Ekstrand (KD), ordförande Kultur- och fritidsnämnden