• Fråga- Bevakning av ingångna avtal

  Till ansvarigt kommunalråd,

  Fråga angående bevakning av ingångna avtal.

  En god intern kontroll inom Sandvikens kommunstyrelse, nämnder och bolag, beträffande styrning och uppföljning av ingångna avtal, är viktig ur många aspekter.

  Ett avtal kan innehålla flera typer av klausuler som är villkorade till olika perioder och tidpunkter som behöver bevakas löpande.

  Hur sker den bevakningen i dagsläget ?

   

  Sandviken 15 februari 2022

  Nille Wiklander

  Kristdemokraterna