• Interpellation – Har Sandvikens kommun förberett sina verksamheter sedan barnkonventionens ikraftträdande som lag den 1 januari 2020?

  Interpellation
  Till kommunfullmäktige
  Har Sandvikens kommun förberett sina verksamheter
  sedan barnkonventionens ikraftträdande som lag den
  1 januari 2020?

  Enligt en färsk kartläggning som genomförts av Barnens rätt i
  samhället (Bris), så saknar 85 kommuner fortfarande en strategi för
  hur de skall efterleva barnkonventionen och säkerställa barnens
  rättigheter. Bris påpekar i sin rapport att kommunerna, utöver att ha
  en strategi för barnrätt, även måste utse en ansvarig person för
  barnrättsfrågor med tydliga befogenheter.
  Mot bakgrund av ovanstående vill vi kristdemokrater ha
  svar på följande frågor:
  • Har kommunen utarbetat en strategi för efterlevnaden av
  barnkonventionen sedan dess ikraftträdande som lag den 1
  januari 2020?
  • Om så är fallet – hur är strategin utformad?
  • Har kommunen utsett någon ansvarig person i barnrättsfrågor
  med tillräckligt tydliga befogenheter

  Leif Jönsson
  Kristdemokraterna
  Sandviken