• Vi skapar en tryggare kommun

  Vi skapar en tryggare kommun

  Förebyggande insatser för en bättre framtid!

  Kristdemokraterna i Sandvikens kommun har genom idogt arbete i nämnder och styrelser kunnat genomföra en stor del av sin politik under den gångna mandatperioden. Detta arbete skall fortsätta. Vi står alltid på de svagas sida och låter ingen lämnas efter. Våra politiker har erfarenheter från många yrkesområden i samhällets tjänst. Det är dags att jobba förebyggande i vår kommun och därför införs på vårt förslag fältsocionomer. Dessa jobbar mot barn och ungdomar och stöttar och hjälper familjer. Segregeringen skall minska, man ska tas emot på ett värdigt sätt och erbjudas aktiviteter. Svenska lagar och regler skall gälla

  Rösta på oss, Kristdemokraterna, och bidrag därmed till att bygga en tryggare Sandvikens kommun. Trygghet genom hela livet. Trygghet inte bara på gator och torg utan i skolan, på arbetsplatsen, i hemmamiljö och när Du behöver det, på Ditt trygghets- eller äldreboende.

  Tillit och trygghet i hela Sandvikens kommun

  • Trygga individer skapas i trygga familjer, av goda vänner och förebilder
  • En äldreomsorg som fungerar på de äldres villkor
  • Primärvården måste fungera i hela kommunen
  • En skola med en fungerande integration
  • En utökad elevhälsa
  • Bostadsköerna skall byggas bort, mindre lägenheter prioriteras
  • Flera i arbete för ökad välfärd och högre pensioner
  • Barn och ungdomar skall må bra
  • Fältsocionomer som jobbar förebyggande
  • Ett Allaktivitetshus i Storvik behövs för skola och fritidsmöjligheter för alla