• Interpellation- Lokal handlingsplan för suicidprevention

  Till Individ- och familjeomsorgen

  Lokal handlingsplan för suicidprevention

  Region Gävleborg har ansvar för att samordna det regionala arbetet med suicidprevention, det vill säga att förebygga självmord. För oss kristdemokrater är detta en oerhört viktig fråga. Att kämpa för att skydda varje människoliv måste vara en självklarhet för oss alla. Vi måste ta den psykiska ohälsan på största allvar oavsett åldersgrupp. Därför är det nödvändigt att vi ser till att få denna fråga högre upp på agendan.

  I slutet av 2018 fick vi en länsövergripande handlingsplan för suicidprevention. I handlingsplanen kan man läsa följande:
  ”Denna regionala handlingsplan syftar till att samordna de suicidpreventiva insatserna i Gävleborg. Innehållet har tagits fram och förankrats i bred samverkan och dialog med profession, sakkunniga, brukar- och patientorganisationer. Handlingsplanen ska kunna vara ett stöd i framtagandet av lokala handlingsplaner. I de lokala handlingsplanerna bör hänsyn till den lokala lägesbilden tas.”

  Därför vill vi kristdemokrater ha svar på följande frågor:

  • Har Sandvikens kommun utarbetat en lokal handlingsplan utöver den policy som är antagen i maj 2018, för att motverka suicid?
  • Hur ser i så fall arbetet ut kring den lokala handlingsplanen?
  • Har kommunen några fastställda rutiner för att hantera den situation som uppkommer när en kommunmedborgare genomfört ett suicid?
  • Vilka åtgärder vidtas i så fall när tragiken är ett faktum?

  Leif Jönsson

  Gruppledare

  Kristdemokraterna Sandviken