• Interpellation – Av- och tillfart E16 vid Hammarbyvägen i Storvik

  Interpellation
  Till kommunstyrelsen,
  Av- och tillfart E16 vid Hammarbyvägen i Storvik

  Mycket tung trafik går i dag från Hammarbyheden och bergtäkten
  där genom Storvik i riktning mot Sandviken. Dessa tunga fordon
  passerar busshållplatser och ungdomarnas väg till och från
  skolan. Företagen på industriområdet söder om Storvik får med
  en avfart vid Hammarbyvägen lättare få tung trafik till sig med
  gods, varor och reparationer samt korta personalens restid till och
  från jobbet. Det gör också industriområdet attraktivare för
  framtida expansion och nyetableringar.

  Tidigare planera på en omlastningscentral kan därmed också
  kunna bli effektuerad.

  Kristdemokraterna frågar därför om kommunstyrelsen
  Är beredd att ta upp diskussionen med Trafikverket om byggandet
  av en trafikplats söder Storvik vid Hammarbyvägen.

  Kristdemokraterna i Sandviken 2020-11-10
  Leif Jönsson