• Insändare – Vi har för få poliser på landsbygden

  Vi har för få poliser på landsbygden. På alltför många håll i Sverige är det för långt till närmaste polis. Det kan handla om hela samhällen där medborgare ser att den polisiära frånvaron medför otrygghet och utsatthet. Exempelvis behövde poliser ta sig från Eksjö till Vetlanda för att ingripa under vansinnesdådet i början av mars.

  I en rapport från 2019 konstaterar polisen att det finns 60 geografiska områden där lokala kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på lokalsamhället. 22 av dessa är särskilt utsatta. Polisen lyfter tre områden som viktiga för att komma till rätta med problemen, nämligen kontinuerlig polisiär närvaro och strategiskt inriktade insatser, samverkan och kommunikation.

  Polisens omorganisering 2014 är delvis att skylla. Men i samband med att den sjösattes frågade den rödgröna regeringen den tillträdande generaldirektören Dan Eliasson om han behövde mer pengar, så som Alliansregeringens utredning föreslagit. Eliasson svarade nej och den socialdemokratiskt ledda regeringen valde att nöjt acceptera det svaret och bana väg för en underfinansiering.

  Kristdemokraterna har under hela denna tid påtalat och budgeterat för polisens finansiering.

  Vi har tyvärr sett hur polisen som går i pension inte ersätts, i synnerhet på landsbygden. Sen 2019 har vi då avsatt 400 miljoner kronor för att ge pensionerade poliser en lönebonus på upp till 50 procent för att återgå i tjänst. Äldre poliser kan med sin långa erfarenhet hjälpa utredningar till fler uppklarade brott. En annan åtgärd för att snabbt stärka poliskåren är att fylla på med poliser från Norge, som har ett överskott inom kåren. Förslaget vann riksdagsmajoritet men har sen dess förhalats på regeringssidan.

  Sverige behöver fler poliser. På landsbygdens gårdar är man orolig för intrång av typer som vill slanga diesel från jordbruksmaskiner, göra inbrott och stjäla eller för att närsamhället plågas av kriminella. En ökad polisnärvaro kan vända den här utvecklingen. För det tycks vi behöva en ny regering. Kristdemokraterna tar gärna det ansvaret.

   

  Magnus Oscarsson, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson (KD) Jan Myléus, kommunalråd Gävle (KD) Annika Sjögren, kommunpolitiker Hofors (KD)
  Jeanette Forsén, kommunpolitiker Sandviken (KD)