• Ligger Sandvikens gymnasieskola i fas med antalet elever?

  Den frågan kan man ställa sig när det kommer signaler från Sandvikens grundskolors Studie och yrkesvägledare där man berättar att elever med behörighet inte får plats inom gymnasieskolan. Vissa elever får inte plats på den utbildning man sökt utan slussas istället över till andra program som överhuvudtaget inte stämmer överrens med elevens önskemål eller förmågor. Elever som kämpat för att nå meritpoängen till ett visst program och klarat detta, kanske med hjälp av sommarskola, får ändå inte någon plats då utbildningen är full. Några elever hänvisas till Gävle. Det finns också elever som inte vet vad man ska ta vägen, ingen plats i gymnasieskolan.

  Det man frågar sig är om Sandvikens Kunskapsförvaltning inte alls har någon framförhållning i antalet elever som kommer att söka till gymnasiets olika program??

  Hur stora kullar som går ut från grundskolorna??

  Ungdomarna är vår framtid, glöm inte detta. Här kan vi inte återigen skylla på resursbrist.

  Ta ansvar för vår framtid,  ta ansvar för våra barn och ungdomars rätt till god utbildning.

  Majvor Lisselg, Toppkandidat till Kommunfullmäktige