• Insändare – Bättre land för alla de som är beroende av bilen

  Bättre land för alla de som är beroende av bilen

  Sverige har en enorm underhållsskuld när det gäller landets vägnät. Regeringen påstår sig se dessa problem men i praktiken väljer man att lägga pengar på vägar och järnvägar som i första hand tjänar våra större städer.

  Trots att 9 av 10 person- och godstransporter går på väg hamnar 55 % av regeringens underhållspengar på järnvägen. Sådana prioriteringar har skett i Sverige under lång tid och resultatet av dessa prioriteringar ser vi nu ute i landet.

  Varje vår drabbas tusentals bilister av kärlskadade vägar. Trafikverket lappar och lagar istället för att genomföra större beläggningsarbeten vilket på sikt riskerar att förstöra själva vägkroppen. Vi ser också hur myndigheten på väg efter väg sänker hastigheten för att minska slitaget och minska risken för olyckor. Det innebär att det tar längre tid för människor att pendla till jobbet och längre tid för gravida kvinnor att ta sig till BB. Detta kan inte fortsätta.

  I Kristdemokraternas budget för de kommande tre åren avsätter vi 10 miljarder mer för svenska vägar och fortsatta miljösatsningar inom fordonstrafiken. Med dessa pengar kommer vi att kunna öka underhållet, bygga fler BK4-vägar, förbättra stödet till enskilda vägar, förbättra trafiksäkerheten för barn och ungdomar genom att bygga nya gång- och cykelvägar. Vi fortsätter också att stödja ladd-stationer för elbilar och el-lastbilar samt uppmuntrar till utveckling av vätgasstationer.

  Sverige är ett stort land och om det skall vara möjligt att leva i hela landet måste vi bedriva en politik som gör att även landsbygdens befolkning vet att vården finns, posten kommer i rätt tid och att polisen dyker upp vid larm.

  Även om Miljöpartiet hävdar att Sveriges vägnät är färdigbyggt så kan vi konstatera att Sveriges vägnät är eftersatt och det behövs en regering som är beredd att ta tag i problemen.

  Kristdemokraterna kommer därför att gå till val på att göra Sverige till ett bättre land för alla de som är beroende av bilen för att klara av sin vardag.

  Magnus Jacobsson, andre vice ordförande Trafikutskottet (KD) Leif Jönsson, kommunpolitiker Sandviken (KD) Dan Brodin, kommunpolitiker Ockelbo (KD) Monica Klaussén, kommunpolitiker Hofors (KD)

  Länk till insändaren i Din Lokaltidning