• Interpellation – Vad gör Kunskapsnämnden för s.k. hemmasittare?

  Interpellation
  Vad gör Kunskapsnämnden för s.k. hemmasittare?

  (Utdrag ur artikel av Sten Feldreich i Lärarförbundets tidning Chef &
  Ledarskap)
  ”Det var först när hans egen son blev hemmasittare som Christian Persman
  på allvar insåg hur fel han hanterat problematiken med barn som vägrar
  att gå i skolan. Christian Persman var skolchef för grundskolorna i Arvika
  kommun och hans son gick då i åttonde klass.
  – När vi ser vuxna plågas av stress och utmattning försöker vi avlasta dem, i
  alla fall pressar vi dem inte ännu hårdare. Men barn som visar stressymptom
  inför skolan pushar vi gärna ännu mer för att ”de ska lära sig att härda ut”,
  säger Christian, och minns hur han resonerade när äldste sonen började visa
  olust för skolan för tio år sedan. ./.
  ./. När skolor utvärderar effekten av olika åtgärder mot hemmasittare, är
  infallsvinkeln ofta att titta på eleven, vilket kan vara vanskligt, tycker
  Christian.
  – Om vi fokuserar för mycket på individen i ivern att få tillbaka eleven,
  riskerar vi inte bara att höja stressnivån för hela familjen. Vi missar den
  kanske viktigaste nyckeln: Att titta på hur skolan kan utvecklas och
  förändras. Frågan vi bör ställa oss är: Hur kan vi göra för att eleven ska vilja
  vara här?”
  https://chefochledarskap.se/sonen-fick-skolchef-tankaom/?fbclid=IwAR0XliGXbVZpSKI224d_K38CS7rs96QYaRqjXZ162gLnrXOb_
  sJHgcvMTMg

  Ovan citerade artikel fick oss kristdemokrater att ställa oss frågor hur det ser ut
  i vår egen kommun, och då inte minst med anledning av bristen på behöriga
  lärare, det kärva ekonomiska läget och den stora skolstrukturutredningen.
  Utifrån ovanstående fallbeskrivning vill vi kristdemokrater ha svar på följande
  frågor:
  • Hur många s.k. hemmasittare har vi i grundskolan och gymnasiet i vår
  kommun?
  • Hur arbetar kunskapsförvaltningen med att få tillbaka hemmasittande
  elever till skolan?
  • Hur fungerar det förvaltningsövergripande mellan t.ex. elevhälsan och
  IFO i arbetet med målgruppen?
  • Vilket stöd erbjuds berörda familjer?
  • Hur agerar förvaltningen för att eleverna ska vilja vara i skolan?

  Kristdemokraterna i Sandviken Sandviken 2020-11-10
  Leif Jönsson