• Interpellation – Dyslexiutredningar ?

   

  Interpellation  –  Besvaras vid KF i September 2020

  Till kunskapsförvaltningens ordförande Lars Karlsson
  Regionen slutar med dyslexiutredningar för barn Region Gävleborg har meddelat att de bestämt sig för att helt upphöra med dyslexiutredningar.
  Deras arbetsområde för logopeder ändras och ska rikta in sin verksamhet mer på barn med språkstörningar och sluta göra dyslexiutredningar för barn upp till 17 år.
  Med anledning av detta vill vi kristdemokrater få svar på följande frågor: ’

  -Vilken dialog fördes med Sandvikens kommun innan Region Gävleborg gick ut med uttalandet i media?

  -Har vi kompetens att göra dyslexiutredningar i vår kommun?

  -Kan vi säkerställa att skolan möter barnens behov av anpassning i vår kommun utan diagnos?

  Leif Jönsson
  Gruppledare
  Kristdemokraterna i Sandviken