• Fråga – Skola 2025

  Vid kommunfullmäktige den 16 september 2019
  svarade Lars Karlsson (S) o
  rdförande i kunskapsnämnden
  på Nille Wiklanders (KD) frågor angående utredningen skola 2025.

  Läs frågorna och svaren här:

  Bakgrund
  Under våren 2019 presenterades utredningen Skola 2025.
  Dialogmöten för alla medborgare hölls under maj månad.
  Och därefter specifikt för skolpersonal och elever..

  Här är ett par citat från anteckningar från dialogerna. 

  ”Kommer politikerna att rösta om “utredningen” i höst?”
  “Kunskapsnämnden informerar att utredningen är en del, men det ska sedan bearbetas till något förslag under hösten som sedan ska beslutat. “
  På kommunfullmäktigesammanträdet 10 juni så sa Lars Karlsson,
  ” Vi kan bli effektivare, men då måste vi effektivisera och då kanske det kommer att bli lite fler storskolor i Sandvikens kommun.
  Och det är ju det som gör att det, det är den enda möjligheten vi har att bli mer effektiv , om man säger som så.”

  Nille Wiklanders frågor till Lars Karlsson var:

  -“Utredningen är en del”. Vad består övriga delar av ?
  -På vilka grunder anser du, att “det är den enda möjligheten
  att bli mer effektiv.” ?
  -Inbegriper du även begreppet kostnadseffektiv i ditt uttalande?
  -Har Tekniska kontoret, eller någon annan, fått något uppdrag att bistå med kalkyler?

  Lars Karlsson svarade muntligen:

  ”Tack Nille för frågorna.

  Jag vill bara börja med att förtydliga en sak. Det som rör skola 2025 är fråga 1 och 4. Fråga 2 och 3 det var utifrån en frågestund vi hade kring fristående skolor som vi hade i den debatten så att det har ingenting med skola 2025 att göra. Men jag kan börja med att svar på fråga 1 och 4 så kan vi ta dom andra sen.
  Ja som Nille pratade om så är det dialoger med medborgare, lärare, elever, rektorer och chefer. Det är det som vi är i slutstadiet med nu. Vi behöver få in uppdatering av investeringsbehoven i befintliga lokaler, hur ser det ut?  Vi behöver se över utbudet i gymnasieskolan. Hur kan vi samarbeta med andra kommuner när det gäller gymnasieprogram och så vidare. Vi behöver fortsätta utreda möjligheten för utökning av förskoleavdelningar och dess struktur. Vi behöver också se över investeringsbehoven i våra förskolor, hur ser det ut ? Skola 2025 innebär inte bara en diskussion om att det är en grundskola, utan det är ju förskola och gymnasium den. 

  När det gäller Tekniska så har dom hela tiden blivit informerade kring vad som finns i skola 2025. Dom har fått ett informellt uppdrag att titta på var någonstans kan man kanske bygga en ny skola.
  Dom har inte fått något formellt uppdrag från nämnden. Dom har fått ett formellt uppdrag från nämnden på förra mötet, att dom ska försöka hitta någon plats där vi kan öppna ny förskola inne i centralorten.
  Dom har jobbat med renoveringar av Murgårdsskolan, Björksätra, Gullheden. Det kan jag säga kring Tekniska.

  Ja, ska vi gå in på fråga 2 och 3.
  Då är det ju så, att eleverna som går i skolorna i Sandvikens kommun, dom ska ha en så bra undervisning med ett aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs, för att skapa förutsättningar för att nå dom kunskapkrav som dom behöver. Och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Det vill jag börja med. Sen hade vi en diskussion då kring det här med hur ser man på effektivisering och hur kan vi göra då. Ja, tittar vi på skolan idag så är ju personalkostnaden den absolut den största kostnaden. 68 % utav vår kostnad inom kunskap är på personalen.
  Och om man ska effektivisera då och bli duktigare. Då måste man antingen se till att vi har mindre personal, eller att personalen undervisar mer tid. Det är ju dom sakerna vi kan göra. För om vi ska konkurrera med fristående skolor, sa är det ju så att det är den kostnad som vi har i våran kommun. Det är den kostnaden som vi betalar dom fristående skolenheterna. Och har vi då hål i våran budget eller hål i våran ekonomi där vi lägger pengar på saker som är onödiga. Jag då betalar vi kanske det till våra fristående skolor också. Det är ju det som blir konsekvensen. Så jag kan ju säga det att, ja när vi pratade det här så var det en diskussion om att vi måste bli effektivare, vi måste se till att kostnaden för våran undervisning blir inom budget.

  Sen har vi ju kravet det är ju fortfarande att eleverna ska få den undervisning som dom har rätt till. Det här är liksom en avvägning. Vi måste se till att dom får den undervisning som dom har rätt till och det ska dom ha. Vi ska ha bra elever som går ut våran skola. Dom ska få en bra utbildning. Sen måste vi hålla koll på våra kostnader.”