• Ligger Sandvikens gymnasieskola i fas med antalet elever?

    Den frågan kan man ställa sig när det kommer signaler från Sandvikens grundskolors Studie och yrkesvägledare där man berättar att elever med behörighet inte får plats inom gymnasieskolan. Vissa elever får inte plats på den utbildning man sökt utan slussas istället över till andra program som överhuvudtaget inte stämmer överrens med elevens önskemål eller förmågor. Elever som kämpat för att nå meritpoängen till ett visst program och klarat detta, kanske med hjälp av sommarskola, får än...