• Motion – Relationer mellan generationer

  Motion
  Till kommunfullmäktige
  Relationer mellan generationer

  För oss Kristdemokrater kommer alltid de äldre vara en hjärtefråga. Detta gäller inte minst nu där de
  under rådande pandemi fått stå ut med tärande ensamhet på grund av påtvingad isolering.

  Äldreomsorgen står idag inför stora rekryteringsbehov, samtidigt som många ungdomar har svårt att
  etablera sig på arbetsmarknaden. Inom äldreomsorgen hörs ofta att personalen har ett pressat
  arbetsschema och att de därför inte hinner ge de äldre den extra guldkant i deras tillvaro som de skulle
  önska, som att t.ex. gå ut på en promenad, spela kort, handarbeta tillsammans med dem eller följa
  med ut och handla. Därför föreslår vi att ett projekt inleds där ungdomar i årskurs 9 eller gymnasiet,
  under terminstid, erbjuds helgarbete inom kommunens äldreomsorg. Viktigt är då att urvalet av de
  sökande matchas mot de äldres intressen.

  Ambitionen är att väcka ungdomarnas intresse för ett framtida arbete inom äldre omsorgen samtidigt
  som relationerna över generationsgränserna utvecklas. Andra positiva effekter är att ungdomarna får
  värdefull arbetslivserfarenhet och att de äldre får mer social gemenskap under helgerna.

  Avsikten är naturligtvis inte att ungdomarna ska ersätta ordinarie personal eller ta över deras
  arbetsuppgifter. Satsningen kan däremot leda till att det bli lättare att rekrytera sommarvikarier till
  äldreomsorgen och att fler ungdomar väljer att söka till omvårdnadsprogrammet på gymnasiet.
  Tanken är att ett 10-tal ungdomar erbjuds arbete 3 till 4 timmar var tredje helg och det är rimligt att
  ersättningen ligger i linje med kommunens feriejobb.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:
  att uppdra till Omsorgsnämnden att initiera ett projekt med ungdomsanställningar för att utveckla
  relationerna mellan generationerna.

  Sandviken 2020-10-12

  Leif Jönsson, Majvor Lisselg, Benjamin Nordström