• Motion- Bostad först som norm

  MOTION OM ATT INFÖRA BOSTAD FÖRST SOM NORM I
  KOMMUNENS HEMLÖSHETSARBETE

  Vid hemlöshet används av tradition ofta den så kallade trappstegsmodellen eller
  boendetrappan. Den hemlöse personen måste kvalificera sig steg för steg via tillfälliga
  boende och träningslägenheter, för att längst upp i trappan få ett eget hyreskontrakt.
  Om personen exempelvis återfaller i missbruk, missar möten med socialförvaltningen
  eller avviker från behandling faller personen tillbaka till det första trappsteget igen.
  Ytterst få klarar sig hela vägen upp till toppen av boendetrappan. Socialstyrelsen och
  delbetänkandet till utredningen om socialtjänstlagen har med hänvisning till forskning
  uttalat att systemet snarare cementerar än löser hemlöshetsproblemet.

  Bostad Först däremot är en evidensbaserad metod vid hemlöshet. Metoden utgår från
  att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver
  ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem. Kraven på en ”bostadförstare”
  är desamma som på alla andra hyresgäster: att inte störa grannarna, betala
  hyran och hålla lägenheten i bra skick. Det ställs däremot inga krav på att man ska vara
  alkohol- eller drogfri för att få hyreskontraktet. Stödinsatserna som är kopplade till
  Bostad Först är individanpassade och fokuserar på skademinimering och återhämtning
  från ett liv i hemlöshet. Genom motiverande samtal och andra metoder ges verktyg till
  en trygg och meningsfull tillvaro och för att begränsa konsumtion av alkohol och droger
  samt effekten av psykisk ohälsa. Stödet ska finnas under så lång tid som personen själv
  vill och behöver.

  Marcus Knutagård, forskare på socialhögskolan vid Lunds universitet har utvärderat
  användandet av Bostad Först i Sverige och andra europeiska länder. Enligt honom
  lyckas åtta av tio bo kvar i sina lägenheter. Samtidigt minskar missbruket och
  livskvalitet och hälsa förbättras. Likaså bidrar metoden till att kontakter med barn,
  andra släktingar och vänner kan återupptas, vilket leder till en stabilare social situation.
  Metoden är också kostnadseffektiv jämfört med andra metoder, t.ex. akuta
  boendelösningar och trappstegsmodellen.

  Både Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar att
  kommuner använder Bostad Först, men det är bara ca 20 av landets 290 kommuner
  som gör det. Det vill vi kristdemokrater ändra på. Kristdemokraterna driver detta på
  nationell nivå och har avsatt 250 miljoner i budgeten för att det ska införas i alla
  kommuner. Vi anser därför att det vore bättre att införa Bostad Först som norm även i
  vår kommun.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår kristdemokraterna:
  – Att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheten att införa Bostad Först
  som norm i kommunens hemlöshetsarbete

  Sandviken 2020-03-11
  Leif Jönsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Sandviken