• Namnändring av Stadshuset

  Lyssna på sidans text med ReadSpeaker
  Foto:Nille Wiklander

  Motion

  Det pratas mycket om sammanhållning av hela kommunen,
  det vill säga tätort och landsbygd.
  Det kommunala förvaltningshuset kallas idag ”Stadshuset” och
  bör därför namnändras för att motsvara begreppet sammanhållning.

  Undertecknad föreslår därför
  Att kommunfullmäktige beslutar ändra namnet till ”KOMMUNHUSET” samt
  Att förvaltningsbyggnadens skyltar byts ut.
  Leif Jönsson
  Kristdemokraterna Sandviken
  Motionen avslogs vid kommunfullmäktige 17 februari  2020