• Samtala om etik och språkbruk i kommunen

  I massmedia kan vi dagligen se och höra exempel på hur moral och etik urholkats eller helt åsidosatts. Det som för de flesta synes så självklart, vad som är rätt och fel, tycks för andra ha blivit ett tillåtet sätt att sko sig själv på allmänhetens bekostnad.

  När det ledande skiktet i ett samhälle, höga politiker och tjänstemän inom stat och kommun, missbrukar sitt förtroende och sin position, får det självklart konsekvenser. Det finns ett givet samband – om moral och etik åsidosätts av samhällets toppar finns det inget skäl till varför inte den vanlige Svensson också skulle kunna göra det.

  I takt med att moral och etik urholkats har också vårt språkbruk blivit mer vulgärt och allt råare. Svordomar, sexuella anspelningar, rasistiska uttalanden och antydningar om bristande förstånd hörs allt för ofta, inte bara på TV eller på CD-skivor utan också i vår närmiljö, på arbetsplatser och i skolan.

  Vi Kristdemokrater vill prioritera moral- och etikfrågorna. En stat, dess rättsordning och organisation på alla nivåer kan inte och ska inte vara värdeneutral. Det finns grundläggande moraliska och etiska principer som måste upprätthållas om inte förtroendeklyftan ska öka än mer mellan politiker/myndigheter och den vanlige medborgaren.

  Vi vill därför att dessa frågor lyfts fram inte bara i skolans undervisning utan också vid olika sammankomster med kommunens personal, bland ungdomsledare i olika föreningar och över huvud taget i sammanhang där man engagerar sig i samhällsfrågor.

  Bengt Sandolf