• Tingshuset tillhör alla

    Vid Kristdemokraternas årsmöte den 7 februari på Erikshjälpen i Värnamo beslutade man att anta följande uttalande om tingshuset i Värnamo:

    Tingshuset tillhör alla

    Tingshuset är en klenod vid kyrktorget, en tillgång såväl arkitektoniskt som lokalmässigt.

    När tingsrätten nu lämnar Värnamo måste kommunen ta tillfället att köpa in tingshuset. Med sitt strategiska läge kan det bli en tillgång för alla värnamobor och bidra till att göra östra centrum mer levande. När socialdemokraterna i missriktad spariver raserar en fundamental samhällsinstitution kan en framsynt Allians för Värnamo göra tingshuset till en levande mötesplats i centrum.

    Kristdemokraterna Värnamo