• Arnold i toppen på regionvalsedeln

    Arnold Carlzon, Kristdemokraterna Värnamo. (Foto: BePe foto, Värnamo)

    I dag presenterade nomineringskommittén för Kristdemokraternas partidistrikt i Jönköpings län sitt förslag till regionlista i 2018 års val. Listan toppas av Pia Skogsberg, Hestra och Arnold Carlzon, Svensbygd. Övriga värnamobor är Håkan Johansson, Christer Fjordevik, Robert Tedenby, Gunnar Crona och Sanja Mikulic.

    Läs mer om nomineringskommitténs förslag till regionlistor för Jönköpings län 2018 på partidistriktets webbplats:
    [http://wp.kristdemokraterna.se/jonkopingslan/forslagen-till-regionlistorna-ar-klara]

    Kristdemokraternas extra partidistriktsårsmöte den 25 november fattar beslut om den slutgiltiga valsedeln.