• Hela Alliansen – ett tält!

    Några av kristdemokraterna i Allianstältet: Xhilda Bushati, Håkan Johansson, Ibrahim Candemir och Stig Claesson. (Foto: Gottlieb Granberg)

    Under Värnamodagarna drev allianspartierna KD, C, M och L valkampanj tillsammans i Allianstältet. Budskapet man ville dela med sig av till väljarna var att visa på vilken oerhörd utveckling Värnamo kommun har haft under Alliansens ledning. Allianspartierna vill fortsätta att leda kommunen tillsammans för att den ska fortsätta växa. Läs gärna foldern:
    [Tillsammans för en växande Värnamo kommun]