• Kristdemokraterna nominerar

  Några av Kristdemokraternas kandidater i valet till Värnamo Kommunfullmäktige. (Foto: Studiofotograferna)

  Kristdemokraterna får tre ordförande- och fyra vice ordförandeposter om Kommunfullmäktige följer Alliansens förslag, som vi har skrivit om tidigare. Nu har partiavdelningens styrelse beslutat vilka de nominerar:

  • Ordförande: Camilla Rinaldo Miller (Kommunfullmäktige), Arnold Carlzon (Medborgarnämnden) och Gunnar Crona (Värnamo Energi)
  • Vice ordförande: Xhilda Bushati (Kulturnämnden), Ibrahim Candemir (Samhällsbyggnadsnämnden), Håkan Johansson (Tekniska utskottet) och Lennart Swerlander (Kommunrevisionen).

  Kristdemokrater i styrelser och nämnder

  Organ Ordinarie Ersättare
  Kommunfullmäktige Ordf. Camilla Rinaldo Miller
  Valberedning Camilla Rinaldo Miller
  Gunnar Crona
  Håkan Johansson
  Arnold Carlzon
  Kommunstyrelsen Håkan Johansson Patrik Ekvall
  Tekniska utskottet 1 vice ordf. Håkan Johansson Patrik Ekvall
  Barn- och utbildningsnämnden Arben Murati Sanja Mikulic
  Kulturnämnden 1 vice ordf. Xhilda Bushati Uranela Murati
  Medborgarnämnden Ordf. Arnold Carlzon Margareta Svensson
  Socialt utskott MBN Ordf. Arnold Carlzon Margareta Svensson
  Omsorgsnämnden Margareta Lindahl Thomas Backnäs
  Samhällsbyggnadsnämnden 1 vice ordf.  Ibrahim Candemir Gustav Eek
  Servicenämnden Lena Freij Thea Bushati
  Upphandlingsnämnden Patrik Ekvall Nikola Pjetri
  Valnämnden Ibrahim Candemir Gunnel Crona
  Överförmyndare Christer Fjordevik
  Gode män enligt fastighetsbildningslagen Christer Fjordevik
  Kommunrevisionen 1 vice ordf. Lennart Swerlander
  Värnamo Stadshus AB Håkan Johansson Patrik Ekvall
  Finnvedsbostäder AB Thorbjörn Eriksson Leif Bäckrud
  Revisor Fibo Lennart Swerlander
  Värnamo Energi AB Ordf. Gunnar Crona Anders Björhag
  Värnamo Kommunala industrifastigheter AB Stig Claesson Mario Mikulic
  Stiftelsen Folkets Park Håkan Johansson Uranela Murati
  Stiftelsen Folkets Park revisor Lennart Swerlander
  Stiftelsen Smålands Konstarkiv Xhilda Bushati Margareta Lindahl
  Revisor Stiftelsen Vallerstad gård Lennart Swerlander
  Värnamo-Gislaved Teaterförening Xhilda Bushati Arnold Carlzon
  Ernst och Klara Bergwalls minnesfond Xhilda Bushati
  Revisor Ernst och Klara Bergwalls minnesfond Lennart Swerlander
  Revisor Ernst och Klaras Bergwalls stiftelse Lennart Swerlander
  Nämndemän Nuvarande valda hela 2019