• Kristdemokraterna presenterar valsedlarna 2018

  Kristdemokraterna på väg uppåt i valet till Värnamo kommunfullmäktige 2018. (Foto: Peter Feurst)

  Kristdemokraterna Värnamo satsar på att få minst åtta mandat i Värnamo Kommunfullmäktige efter årets val. Partiavdelningens valtema är Välfärdslöftet för Värnamo och man lanserar två valsedlar som båda toppas av Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd.

  – Kristdemokraterna går till val under parollen Välfärdslöftet, inledde partiavdelningens vice ordförande Håkan Johansson pressträffen där man presenterade valsedlarna i årets val. Vad det innebär för Värnamo kommun kommer vi att förtydliga i vårt valmanifest som vi presenterar senare i år.

  – Allra först vill jag presentera vår kandidat till uppdraget som Kommunstyrelsens ordförande (KSO), fortsatte han. Om vi får majoritet för det så vill vi att Camilla Rinaldo Miller ska vara KSO. Hon står först på båda våra valsedlar.

  Därefter presenterade partiavdelningsordförande Gunnar Crona Kristdemokraternas valsedlar i 2018 års val till Värnamo Kommunfullmäktige. Att dessa presenteras först nu beror på att årsmötet ville ha en del kompletteringar till det ursprungliga förslaget. På valsedlarna återfinns en del personer som är kända sedan tidigare, men även en del nytillskott.

  – I årets val är vårt mål att åter nå upp till åtta mandat, förklarade Gunnar Crona. Vi har haft det förr och kan helt klart nå dit igen.

  När kandidaterna fick chansen att förtydliga välfärdslöftet kom det fram ämnen som vård, äldreomsorg, miljö, näringsliv, Värnamo sjukhus och satsning på ytterområdena. Klassisk kristdemokratisk värnamopolitik med andra ord.

  – Viktigast för oss är att förverkliga visionen om den mänskliga tillväxtkommunen, sammanfattar Camilla Rinaldo Miller. Tillväxt kan se ut på olika sätt, men i Värnamo ska den vara på människors villkor och med mänskliga mått.

  Nomineringskommitténs arbete med att ta fram valsedlar började med att medlemmarna fick föreslå kandidater. Därefter fick de kandidater som fått flest röster presentera sig och sina frågor vid ett medlemsmöte där medlemmarna fick ange vilka de ville ha på de första platserna på valsedlarna. Efter det tog kommittén fram ett förslag som årsmötet hade att ta ställning till. Årsmötet ville komplettera förslaget med ytterligare personer och med en valsedel med fler namn från kransorterna. Det färdiga resultatet hittar du nedan.

  Processen har varit likartad med att ta fram valsedlar även till riksdagsvalet och regionvalet. Här kan du se de fastställda valsedlarna i:

  VALSEDEL 1 I KOMMUNFULLMÄKTIGEVALET 2018

  1. Camilla Rinaldo Miller, Frisör, Bredaryd
  2. Håkan Johansson, Studie- & yrkesvägledare, Värnamo
  3. Xhilda Bushati, Kemist, Värnamo
  4. Gunnar Crona, Volontär, Värnamo
  5. Lena Freij, Kokerska, Hjälshammar
  6. Ibrahim Candemir, PA-systemkonsult, Värnamo
  7. Margareta Svensson, Lärare, Värnamo
  8. Arnold Carlzon, Lärare, Svensbygd
  9. Zamira Hansen, Fritidsledare, Värnamo
  10. Stig Claesson, Företagare, Nöbbele
  11. Sanja Mikulic, Modersmålslärare, Värnamo
  12. Isak Torebrand, Polis, Ulås
  13. Gunnel Youngström, Senior, Värnamo
  14. Gustav Eek, VVS-konsult, Värnamo
  15. Christer Fjordevik, Präst, Värnamo
  16. Margareta Lindahl, Distriktssköterska, Värnamo
  17. Leif Bäckrud, Tekniskt säljstöd, Rydaholm
  18. Thomas Backnäs, Klassassistent, Värnamo
  19. Bertil Isaksson, Banktjänsteman, Bredaryd
  20. Peter Johnson, Begravningsentreprenör, Värnamo
  21. Alf Svensson, Säljare, Värnamo
  22. Evanjeline Eriksson, Arbetsförmedlare, Värnamo
  23. Robert Tedenby, Verksamhetsledare, Värnamo
  24. Arben Murati, Fritidsledare, Värnamo
  25. Håkan Fransson, Företagare, Värnamo
  26. Patrik Ekwall, Företagare, Värnamo

  VALSEDEL 2 I KOMMUNFULLMÄKTIGEVALET 2018

  1. Camilla Rinaldo Miller, Frisör, Bredaryd
  2. Stig Claesson, Företagare, Nöbbele
  3. Lena Freij, Kokerska, Hjälshammar
  4. Arnold Carlzon, Lärare, Svensbygd
  5. Isak Torebrand, Polis, Ulås
  6. Leif Bäckrud, Tekniskt säljstöd, Rydaholm
  7. Gustav Eek, VVS-konsult, Värnamo
  8. Mats Eriksson, Volontär, Åminne
  9. Evanjeline Eriksson, Arbetsförmedlare, Värnamo
  10. Thomas Wilhelmsson, Fd revisor, Skärvälla
  11. Bertil Isaksson, Banktjänsteman, Bredaryd
  12. Margareta Lindahl, Distriktssköterska, Värnamo
  13. Christer Fjordevik, Präst, Värnamo
  14. Sanja Mikulic, Modersmålslärare, Värnamo
  15. Ibrahim Candemir, PA-systemkonsult, Värnamo
  16. Zamira Hansen, Fritidsledare, Värnamo
  17. Gunnar Crona, Volontär, Värnamo
  18. Lennart Swerlander, Ekonom, Värnamo
  19. Lennart Johansson, Pensionär, Värnamo
  20. Karin Rylander, Fd skolsköterska, Värnamo
  21. Bo Bengtsson, Lantbrukare, Tånnö
  22. Håkan Fransson, Företagare, Värnamo
  23. Arben Murati, Fritidsledare, Värnamo
  24. Per-Åke Eriksson, Ingenjör, Värnamo
  25. Robert Tedenby, Verksamhetsledare, Värnamo
  26. Lars-Evert Jonsson, Pastor, Värnamo

  (Ändring 2018-06-09: Sedan styrelsen fastställde valsedlarna 2018-03-12 blev det nödvändigt att göra några redaktionella förändringar. Ovanstående valsedlar är de som är registrerade hos Valmyndigheten.)