• När Kristdemokraterna vänder uppåt

  AnnMari Wiberg, Kristdemokraterna Värnamo (Foto: Erik Wiberg)

  Ann-Mari Wiberg (KD) läste en insändare där Hans Luthman resonerar om att Kristdemokraterna skulle gå kräftgång (VN 2018-03-12). I dag publicerades hennes svar på det: I senaste opinionsmätningen har Kristdemokraterna 5,9 % – nu vänder det!

  När Kristdemokraterna vänder uppåt

  Med rätta kan man undra hur Kristdemokraterna som i alliansregeringen var med om att under sina år vid makten med säkerhet föra Sverige framåt – kan hamna i ett sådant kölvatten. Orsakerna är många. Här tar jag upp några.

  Alf Svensson var inte bara Kristdemokraternas ledare, han var en fader för landet. Hans patos, hans och partiets omtanke om ”den lilla människan” var ett segrande koncept. Men samhället förändras.

  Jag var med på det Riksting då Alf Svensson överlämnade rodret till nästa ledargeneration. På en gång märktes hur de var präglade av ett annat slags byråkratiskt uttryckssätt. Nu har vi en ny, ung ledargeneration. De bygger utifrån sina erfarenheter, från den omvärldskultur vi har idag, samtidigt som blicken riktas framåt.

  Vår omvärldskultur är sekulariserad. Att tala om kristna värden är svårt idag när det råder en analfabetism på religionens fält. T ex när S drar alla friskolor på religiös grund över en kam. Då har man inte förstått varifrån hela vår västvärld med demokrati och mänskliga rättigheter har sitt upphov.

  Det är just i den uppseglande debatten om värden som Kristdemokraterna har en våg att rida på. Ebba Busch Thor anförde just de judiskt-kristna värdena i sitt tal vid Kommun- och Landstingsdagarna i Jönköping. Camilla Rinaldo Miller refererar ”Ebba talade tydligt och övertygande om att vårt parti är byggt på kristna värderingar. Det är något som behövs för att bygga det goda samhället, där varje människa är unik och okränkbar i sitt värde”.

  Ett annat skäl jag vill påpeka är mediernas sätt att hantera Kristdemokraterna. När miljö- och EU politikern Anders Wijkman kom in i KD var han alldeles chockad över hur han blev behandlad av medierna jämfört med hur han blev behandlad utifrån i andra sammanhang. Knappast har synen sen dess förbättrats i mediernas politiska åsiktskorridor.

  Värnamo hade för någon vecka sedan besök av Andreas Carlsson från Mullsjö och Riksdagen. Jag vill påstå att han är en ny Alf Svensson. Han vänder sig till folket, till människan, han har under sina två mandatperioder och även arbete i EU, skaffat sig en god grund i att föra landet framåt i en kristdemokratisk anda. Ingen kan heller mäta sig med Lars Adaktussons internationella erfarenheter.

  Det finns ett nytt fält i kristdemokratisk ledartrojka. Vår omvärld bäddar för en kristdemokratisk framgång för livsbärande värden till fortsatt, inte en socialistisk diktatur, utan en demokrati.

  Märk väl: I den senaste mätningen i Aftonbladet/Inizio ligger Kristdemokraterna på 5,9 %!

  Ann-Mari Wiberg
  Kristdemokrat


  Publicerad:

  • 2018-03-17: Värnamo Nyheter