• Välfärdslöftet för Värnamo kommun

  Välfärdslöftet för Värnamo kommun - Kristdemokraternas valprogram 2018. (Foto: Håkan Johansson)

  När Kristdemokraterna Värnamo presenterade sitt valprogram 2018 – Välfärdslöftet för Värnamo kommun, var Åbroparken en passande illustration till att partiet gör skillnad. Cykelstrategi, plastbanta Värnamo och fortsatt varmt näringslivsklimat är exempel på frågor som ryms i programmet.

  – Man skulle kunna säga att ett valprogram är en beskrivning av hur Värnamo skulle se ut om Kristdemokraterna hade egen majoritet, inledde partiavdelningens vice ordförande Håkan Johansson presentationen. Det är främst till för våra egna politiker och för intresserade väljare, som studerande, journalister och de som vill kunna göra en grundlig jämförelse mellan partierna.

  – Innan valet är det ett underlag för valmanifestet som vi presenterar den 11 augusti, fortsatte han. Efter valet är det grunden för hur vi agerar i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

  Håkan fortsatte med att beskriva att kristdemokratisk kommunpolitik kännetecknas av:

  • att de små gemenskaperna, som familjer, skolklasser, arbetsplatser och föreningar, är grunden i samhällsgemenskapen. Det är därför vi startar valprogrammet med ett kapitel om familjen. De små gemenskaperna kan hantera mycket själva och därför måste politiken ha gränser.
  • servicegarantier. Invånare och företagare ska veta vad de kan förvänta sig från kommunen inom olika områden.
  • fokus på välfärden. Vi prioriterar alltid kärnverksamhet framför dyra skrytbyggen.

  – Så kan vi bygga ett Värnamo med frihet, trygghet och tillit.

  – Kristdemokraterna vill ha höghastighetsjärnvägar. Partiet vill även återinföra tingsrätten i Värnamo och bygga ut hela rättskedjan. Allt detta är positivt för Värnamo, men inget av det kan vi påverka. Vad vill ni påverka med? frågade Håkan Johansson sina partikamrater.

  – Jag vill ha en cykelstrategi som omfattar hela kommunen, svarade Kristdemokraternas förstanamn på valsedlarna Camilla Rinaldo Miller direkt. Jag vill även arbeta för att kommunen ska fortsätta ha ett varmt näringslivsklimat.

  – Äldre direkt, en ny tjänst i kommunens kontaktcenter, tror jag skulle behövas, svarade Arnold Carlzon som är en av toppkandidaterna på landsbygdsvalsedeln. Det skulle göra mycket för tryggheten om äldre hade någonstans att vända sig där de kunde få ett direkt svar på sina frågor.

  – Att plastbanta Värnamo är en intressant åtgärd som vi skulle kunna genomföra, fortsatte han. Det handlar om att fasa ut fossilbaserade plaster från kommunens verksamheter.

  – En elevhälsogaranti, alltså att varje elev ska kunna få kontakt med elevhälsan varje dag, är ett bra exempel på en servicegaranti, säger Håkan Johansson. Garanterad barnomsorgsplats inom tre månader är ytterligare ett.

  – Vi valde att vara här i Åbroparken för att visa att Kristdemokraterna gör skillnad, sade Camilla Rinaldo Miller till slut. I vårt förra valprogram Rätt agenda för Värnamo skrev vi en hel del om att göra den till en plats för mer lek och aktiviteter. Nu finns en av Sveriges bästa betongparker här och snart börjar kommunen anlägga en lekpark också.

  – För att inte tala om VM Camp som börjar snart, fyllde Arnold Carlzon i med ett leende. Vi har även fått till trygghetsboenden och har beslutat om 100 % bredbandstäckning i hela kommunen – även i Svensbygd där jag bor.

  Valprogrammet Välfärdslöftet för Värnamo kommun fastställdes av partiavdelningens styrelse måndagen den 2018-05-21.