• Vi behöver höghastighetståg

  Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd, plats nr 17 på KD:s EU-valsedel

  – Att lägga ner projektet kring höghastighetståg och därmed stranda Sverigeförhandlingarna och riva Sverigebygget vore varken ansvarsfullt eller framåtsyftande, skriver partidistriktsstyrelsens ordförande Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd, i sin kommentar till partistyrelsens nya besked i frågan.

  Vi behöver höghastighetståg

  Att lägga ner projektet kring höghastighetståg och därmed stranda Sverigeförhandlingarna och riva Sverigebygget vore varken ansvarsfullt eller framåtsyftande. Distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Jönköpings län beklagar därför vår partistyrelses nya besked i frågan och kommer vid rikstinget i november stå upp för höghastighetsprojektet.

  Rusta upp befintliga spår

  Höghastighetsbanans motståndare brukar retoriskt hävda argumentet att rusta upp befintliga spår istället. Saken är dock den att det inte finns något motsatsförhållande mellan upprustning av befintliga spår och att bygga nya stambanor. Det behövs både ock.

  Tidigare Alliansregering och nu S/MP-regeringen har satsat stort på renovering av spåren, men likväl är det så att våra befintliga spår har ett stort behov av upprustning. För att göra det behöver man stänga av stora delar av spåren. Det innebär ännu större trängsel på de trafikmässigt redan trånga spåren, och kommer att leda till fler förseningar och inställda tåg.

  Kapaciteten på befintlig räls har nått taket samtidigt som fler vill åka tåg och därmed efterfrågar fler tåglinjer. Dessutom vill vi ju att mer godstransporter ska gå med tåg. Ekvationen går inte ihop. Och det är här nejsägarna måste ge besked: Hur tänker de lösa kapacitetsbristen på våra järnvägar? Att enbart säga nej och hänvisa till att vi ska lappa och laga det vi har räcker nämligen inte.

  Man kan, om man vill, satsa på nya stambanor i gammal tappning fast då bör man vara införstådd med att även det kommer kosta en hel del. Och varför lägga pengar på gammal teknik?

  Satsa på ny teknik

  Lösningen är att bygga nya stambanor för höghastighetståg, som binder samman landets tre storstadsregioner och en stor del av södra Sverige. Genom regionaltrafik till stationslägena binder man ihop regional och lokaltrafik med flödet på de nya stambanorna. Befolkningen ökar i Sverige och med det ökar även resandet. Samtidigt växer arbetsmarknadsregionerna vilket främjar tillväxt.

  Genom att förenkla resandet kommer vi se en större utveckling även på andra platser än i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Plötsligt är det möjligt att faktiskt bo i Jönköping och arbetspendla till Göteborg. Det som tar två timmar idag (Jönköping-Göteborg) tar 40 minuter med höghastighetståg. Linköping kommer man kunna nå på 35 minuter. Med andra ord kommer vi kunna bo där vi vill, inte där vi måste.

  Mixad finansiering

  Finansieringen av nya stambanor för höghastighetståg bör ske genom en mix av intäktskällor. Att enbart använda sig av anslagsfinansiering är inte hållbart. En blandning av intäkter genom försäljning av statlig egendom, kommunal medfinansiering och lånefinansiering är därför att föredra. Då kan dessutom byggtiden kortas och nyttan av de nya stambanorna för höghastighetståg kan förverkligas tidigare.

  Att enbart upprepa mantrat, ”Det är för dyrt!”, kommer aldrig lösa dagens tågproblem. Vi behöver en framtid där resandet är anpassat efter våra behov – inte tvärtom. Vi behöver höghastighetståg.

  För Kristdemokraterna i Jönköpings län
  Camilla Rinaldo Miller
  Ordförande i partidistriktsstyrelsen


  Publicerad:

  • 2019-10-17: Värnamo Nyheter