• Vårstämma laddade inför Riksting

  Ebba Busch talade på jönköpingsdistriktets vårstämma. (Foto: Håkan Johansson)

  Ett hundratal kristdemokrater från Jönköpings län deltog i dagens vårstämma på den digitala mötesplattformen Zoom. Sveriges bästa partiledare Ebba Busch höll ett inspirerande tal med människovärdet i centrum och Sveriges bästa partidistriktsordförande Acko Ankarberg Johansson blev omvald.


  I dag har Kristdemokraterna i partidistriktet i Jönköpings län hållit vårstämma. Likt förra årets höstkonvent ägde den rum på den digitala mötesplattformen Zoom.

  Förmiddagen startade med tre seminariepass, som alla hade fokus på valen nästa år. Ett 70-tal deltagare engagerade sig i politikutveckling och att arbeta fram en valplan. När alla var mitt uppe i seminariearbetet kom dessutom Sveriges bästa partiledare Ebba Busch för att inspirera till mer människovärde i politiken.

  – Glöm aldrig bort människovärdet, uppmanande Ebba Busch bland annat. Det är vårt fokus på det som skiljer oss från alla andra partier.

  Efter lunch var det så dags för partidistriktsårsmöte med över 100 ombud, varav ett tiotal från Värnamo. Under bredarydsbon Camilla Rinaldo Millers mötesordförandeskap kunde Jönköpingsdistriktet lägga ett mellanår bakom sig och välja en ny partidistriktsstyrelse. Årsmötet valde återigen Sveriges bästa partidistriktsordförande Acko Ankarberg Johansson till ordförande. Från partiavdelningen i Värnamo ingår Håkan Johansson i partidistriktsstyrelsen. Årsmötet utsåg även den kommitté som ska ta fram partiets länsprogram inför valet, där Håkan Johansson från Värnamo ingår.

  Större delen av årsmötet gick åt till att förbereda inför höstens Riksting i Norrköping. Årsmötet valde 23 ombud och lika många ersättare till rikstinget och behandlade 25 motioner, varav en var ställd till partidistriktet. Av de tre motionerna från årsmötet i Värnamo vann ingen partidistriktets bifall, men de skickades vidare till rikstinget för slutligt avgörande.