• KD: Redo att reformera strandskyddet i grunden

  Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd, Kristdemokraterna Värnamo (Foto: Rickard L Eriksson)

  – Regeringens och C:s förslag om en ny lagstiftning handlar inte om att reformera strandskyddet i grunden, skriver Camilla Rinaldo Miller tillsammans med andra kristdemokrater i ett genmäle på insändare från C i VN, 20220419.

  – Det kommer däremot en regering där KD ingår se till.


  KD: Redo att reformera strandskyddet i grunden

  Det behöver bli enklare att bygga och bo nära vatten i Sverige. Därför krävs det omfattande förändringar i regelverket som idag hindrar byggande och utveckling i glest befolkade områden.

  Men KD säger nej till det urvattnade förslag som nyligen överlämnades till riksdagen. Vi vill inte cementera en otidsenlig, oförutsägbar och i stora delar orimlig lagstiftning.

  Tanken var att strandskyddet skulle göras om ”i grunden” men så har det inte blivit. I förslaget tillkommer fler detaljregler och undantag än vad dagens lagstiftning innehåller. Det borde C vara ärliga med.

  Ta bort strandskyddet för små sjöar och vattendrag

  KD vill att grundregeln ska vara att strandskyddet tas bort för små sjöar och vattendrag upp till två meters bredd, som utredningen föreslår. Vid särskilt värdefulla miljöer ska möjligheten för strandskydd finnas kvar, men det finns annan lagstiftning som då kan vara mer lämplig att använda.

  Nu är förslaget att små sjöar och vattendrag upp till två meters bredd ska få 25 meter strandskydd.

  Vi vill se en mer rättssäker och tydlig lagstiftning där markägare enklare kan förutse om en tänkt åtgärd, till exempel ett nybygge, kan vara möjlig eller inte. Regeringens förslag riskerar att göra det mer otydligt.

  Syftet var också att det skulle bli mer lokalt inflytande i strandskyddsärenden. Det medför inte det förslag som nu lagts fram. Både kommuner, mindre samhällen och fastighetsägare måste få ett större inflytande över utvecklingen längs sjöar och vattendrag.

  Enligt dagens lagstiftning utgör en väg en sorts barriär som bör innebära slutet på ett strandskyddsområde. Tolkningen är nu att bara större, asfalterade vägar bryter strandskyddet.

  KD: Redo att reformera strandskyddet i grunden

  Vi anser, liksom LRF, att det bör gälla allmänna vägar. Det skulle ge en större förståelse för strandskyddet som uppfattas som en byråkratisk konstruktion som inte förbättrar miljön, bara begränsar människors möjlighet att bygga.

  Regeringens och C:s förslag om en ny lagstiftning handlar inte om att reformera strandskyddet i grunden. Det kommer däremot en regering där KD ingår se till.

  Larry Söder (KD), riksdagsledamot & bostadspolitisk talesperson
  Camilla Rinaldo Miller (KD), riksdagskandidat Värnamo
  Mikael Bäckström (KD), riksdagskandidat Aneby


  Publicerad:

  • 2022-05-23: Värnamo Nyheter