• Vi är redo för en ny regering

  Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd, Kristdemokraterna Värnamo (Foto: Rickard L Eriksson)

  – Vi är redo för ny regering, skriver Camilla Rinaldo Miller (KD), kommun- och riksdagskandidat från Bredaryd, i en debattartikel i tidningen Dagen i dag.

  Artikeln är ett svar från flera kristdemokrater i länet till Daniel Berner (C) och Jessica Hagård (C), som ifrågasätter om Kristdemokraterna verkligen kan ha kvar ”Krist” i sitt partinamn.

  – Vi söker stöd för en KD/M-regering.


  Vi är redo för en ny regering

  Daniel Berner (C) och Jessica Hagård (C) ifrågasätter i en debattartikel om Kristdemokraterna verkligen kan ha kvar “Krist” i sitt partinamn. Oavsett vilken avsikten med artikeln kan ha varit finns det anledning att beskriva bakgrunden till Kristdemokraternas ställningstaganden och förutsättningar för samverkan med andra partier.

  Politik handlar om värderingar

  Politik handlar om värderingar. Det handlar också om sakpolitik och politiska realiteter. Kristdemokraterna står stadigt i de värderingar som funnits med sedan partiets start och det är den kristdemokratiska idétraditionen. Den handlar om synen på människan och på samhällsgemenskapen. Varje människas unika och lika värde oavsett ålder, kön, etnicitet, religiös hemvist, sexuell identitet eller något annat. Samhällsgemenskapen byggs av de nära gemenskaperna som tillsammans formar ett gott samhälle. Att människor frivilligt och för det gemensammas bästa arbetar tillsammans formar en hållbar samhällsgemenskap.

  Centerpartiet har en annan ideologisk hemvist. Detsamma gäller för övriga riksdagspartier. Vi har ändå samarbetat med såväl Centerpartiet som andra partier under lång tid utifrån sakpolitiska skäl.

  Kristdemokraterna samverkar med alla i sakpolitiska frågor

  Men fram till våren 2019 hade vi kristdemokrater beslut om att enbart samarbeta inom de fyra borgerliga partierna, Alliansen. När läget förändrades, en S-ledd regering kunde tillträda med stöd av L och C, blev det nödvändigt att överväga hur det parlamentariska arbetet skulle ske. Kristdemokraterna valde att börja samverka med riksdagens samtliga partier i sakpolitiska frågor. Vi har exempelvis medverkat till att det årligen ges fyra miljarder kronor till landets kommuner för att stärka äldreomsorgen. Det kunde bli beslut efter samverkan mellan KD, M och V varefter SD valde att stödja förslaget.

  Vi har också arbetat fram och fått riksdagens stöd för två budgetkompletteringar den gångna mandatperioden. Den senaste gången var det KD och M som arbetade fram förslag tillsammans med SD varefter L och C valde att släppa fram budgeten i riksdagen. Det är bra eftersom det ger miljardbelopp till bland annat fler vårdplatser. Sakpolitiskt samverkar vi där det finns samsyn i den aktuella frågan. Det är ett transparent arbetssätt som kan värderas av väljarna i kommande val.

  Kristdemokraterna i olika styren i Jönköpings län

  I kommuner och regioner har januariöverenskommelsen inte fått lika stora effekter som på riksdagsnivå. Möjligheterna att bilda majoriteter har inte varit lika snäva, utan i allmänhet har man kunnat samverka med utgångspunkt från allianspartierna eller partier till vänster, ibland i blocköverskridande konstellationer. I Region Jönköpings län finns landets enda kristdemokratiska regionstyrelseordförande. Här leder Mia Frisk en koalition där även Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Bevara akutsjukhusen ingår. Kristdemokraterna är också med och styr 12 av 13 kommuner i Jönköpings län.

  Sammanfattningsvis vill vi betona att det är tillsammans med Moderaterna vi söker mandat att bilda regering och vi söker stöd för det hos de partier som vill se en ny regering. Det kallas ibland för politiskt spel att diskutera och spekulera kring vem man vill bilda regering med. Vi söker stöd för en KD/M-regering. Det blir en minoritetsregering precis som den nuvarande socialdemokratiska regeringen. Vi söker därför stöd hos de av riksdagens partier som vill ha en ny regering. Centerpartiet verkar inte anse att det är nödvändigt. Där har vi olika uppfattningar.

  Vi är redo för en ny regering

  Utifrån det aktuella opinionsläget bedömer vi att samtliga partier bör lägga all sin tid på att berätta vilka reformer de vill genomföra, samtidigt som besked ges om det sker med nuvarande regering kvar vid makten eller om det bäst sker med en ny regering. Vi är redo för en ny regering!

  Monica Samuelsson, Kristdemokraterna i Vetlanda,
  Hans Svensson, Kristdemokraterna i Vetlanda,
  Hans Jarstig, Kristdemokraterna i Habo,
  Camilla Rinaldo Miller, Kristdemokraterna i Värnamo


  Publicerad:

  • 2022-07-18: Dagen