Välkommen till partidistriktsårsmöte 2017

Välkommen till årsmöte 2017 för Gotlands partidistrikt

Den 29 mars 2017 kl. 17.00 i Norrbackaskolans matsal, Visby

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar ska vi utse en nomineringskommitté inför valet 2018 och det är alltså då vi drar igång det viktiga arbetet med att sätta ihop bra valsedlar, som sedan ska fastställas vid höstens medlemsmöte.

Vid årsmötet får vi besök av riksdagsledamot Aron Modig, som varit ordförande för både kristdemokratiska studentförbundet och kristdemokratiska ungdomsförbundet och som år 2012 blev känd inom och utanför partiet då han skadades i samband med den bilkrasch där ledaren för det kristdemokratiska partiet på Kuba omkom. Aron är ledamot i partistyrelsen, han är partiets migrationspolitiske talesperson och ordinarie ledamot i socialförsäkringsutskottet. Han har helt säkert intressanta saker att berätta om.

 

Ökad demokrati eller inte? Dags att bestämma sig

I ett demokratiskt samhälle finns en ständig strävan efter ökad jämlikhet. Varje individ ska ges möjlighet att göra sin röst hörd.

Sveriges nya vallag trädde i kraft 2015 och kommer att praktiseras för första gången i samband med valet 2018. Bland annat ges nu möjlighet till ökad demokrati och att låta varje röst bli lika mycket värd. Det sker genom att låta de nuvarande tre valkretsarna på Gotland (norra Gotland, södra Gotland och Visby) slås ihop till en. Jag förklarar med ett räkneexempel:

Låt säga att vi har tre valkretsar, 1, 2 och 3, och tre politiska partier, Parti A, Parti B och Parti C. I valkrets 1 får Parti A 100 röster, Parti B 99 röster och Parti C 0 röster. I valkrets 2 får Parti A 0 röster, Parti B 99 röster och Parti C 100 röster. I valkrets 3 får Parti A 0 röster, Parti B 99 röster och Parti C 100 röster. Parti A, Parti B och Parti C slåss om ett mandat i varje valkrets. Parti A kommer att få ett mandat och Parti C får två mandat. Parti B blir utan mandat, trots att man har fått flest antal röster totalt. Rättvist? Så kan det gå om man har tre valkretsar.

Om vi istället har en valkrets blir matematiken, och även demokratin, mycket lättare att ha att göra med. Parti A har 100 röster, Parti B har 297 röster och Parti C har 200 röster. Parti B vinner därmed minst ett mandat.

Så… både jag och Kristdemokraterna på Gotland tycker att det vore ärligast mot alla gotlänningar om varje röst blir lika mycket värd, oavsett om man bor på norr, på sudret, i Visby, på Östergarnslandet eller någon annanstans. Därför har jag, då Kristdemokraterna än så länge saknar mandat i fullmäktige, lämnat ett medborgarförslag om det här. I juni förra året fick alla politiker i regionfullmäktige medborgarförslaget på sitt bord och senast i oktober i år måste fullmäktige fatta sitt beslut om valkretsindelning i valet 2018.

Det är dags för våra förtroendevalda att ta tag i frågan och diskutera den inom sina respektive partier. Och dags för oss som röstat fram dessa politiker att vara tydliga med att vi förväntar oss att varje röst från och med nu ska vara lika mycket värd.

(Insändare av Sara Lidqvist publicerad i GA och GT i februari 2017)

I Kristdemokraternas Sverige

 • är det OK att vara partiledare, småbarnsförälder och sångstjärna på samma gång
 • vet föräldrarna bäst hur familjens vardagssituationer ska lösas
 • betalar inte pensionärer mer skatt än andra
 • finns det tillräckligt med poliser för att lösa och förebygga brott
 • ska inte onödigt knöliga regler hindra människor från att börja arbeta
 • är vården jämlik i hela landet och vårdpersonal har tid att göra ett gott arbete
 • är människan och dess omgivning viktigare än staten
 • ses idrottsföreningen, välgörenhetsorganisationen, trossamfundet, hembygdsföreningen, knyppelklubben och studieförbundet som viktiga byggstenar
 • är maten som serveras till barn och äldre producerad enligt svenska lagar
 • är ingen perfekt
 • blir man inte omyndigförklarad för att man fyller 80
 • är det ingen som lämnas efter och ingen som hålls tillbaka

(insändare av Sara Lidqvist publicerad i GA och GT i februari 2017)

Pressmeddelande – namninsamling mot uthyrning av Slite hamn

Kristdemokraterna på Gotland har startat en namninsamling till syfte att uppmärksamma
den rödgröna majoriteten på Gotland om att vi är många, både gotlänningar och andra,
som inte vill att Region Gotland hyr ut hamnen i Slite till av ryska staten majoritetsägda
Gazprom.

Ansvariga ministrar i regeringen har idag uttryckt att de gotländska politikerna av
säkerhetspolitiska skäl bör säga nej till uthyrning av hamnen i Slite, men att man inte
kan kringgå den kommunala rätten till självbestämmande.

– Det är bra att regeringen nu informerat Region Gotlands högsta ledning, precis som vi
nyligen efterfrågade i ett brev till utrikesminister Margot Wallström, men vi lutar oss
inte tillbaka förrän vi vet att ett nej till uthyrning av hamnen är i hamn, säger Sara
Lidqvist, ordförande för Kristdemokraterna på Gotland.

Namninsamlingen finns digitalt på www.skrivunder.com/slitehamn och inom kort även
som papperslistor runtom på ön.

Pressmeddelande

Stoppa uthyrningen av Slite hamn!

Den politiska majoriteten i Region Gotland vill hyra ut Slite hamn till det av ryska staten ägda Gazprom. Det tycker vi kristdemokrater är en dålig idé av många olika skäl.

Därför har Kristdemokraterna på Gotland startat en digital namninsamling för att visa den rödgröna majoriteten att vi är många som inte vill hyra ut Slite hamn för bygget av Nord Stream 2.

Skriv under här

Läs här hur Kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson Mikael Oscarsson resonerar

Skriv ut formulär för namninsamling på papper

Avveckling av dagmammor är olaglig

I helgen blev det känt för allmänheten att Region Gotland bestämt sig för att avveckla sin verksamhet med dagmammor i Stenkumla-trakten. Man hänvisar till att pedagogisk omsorg, som det heter, inte är lagstadgat och att man därmed kan spara pengar på att ta bort verksamheten.

Till att börja med är det ytterst tveksamt om avvecklingen innebär de kostnadsbesparingar man önskar. Men det allvarligaste är att det är olagligt att inte erbjuda alternativ till förskola. Enligt Skollagen och Skolverkets allmänna råd kan kommunen inte utan vidare avstå från att erbjuda t.ex. pedagogisk omsorg.

Härom dagen pratade jag med föräldrarna till ett av barnen som berörs av nedläggningen och de upplever inte alls att Region Gotland har tagit hänsyn till deras önskemål, de har bara informerats om att verksamheten ska upphöra, säger Sara Lidqvist.

Alla barn funkar inte i förskola. När ska den röda majoriteten inse att valfrihet är viktigt, inte minst för barnens skull? Var finns normkritiken, som det annars ropas högt om, i de här frågorna? Trygga barn är grunden för allt och inget barn är det andra likt.

Kristdemokraterna har skickat ut ett pressmeddelande i frågan.

Inspirationsdag med Årets Kristdemokrat

Idag har Kristdemokraterna på Gotland haft inspirationsdag inför valet 2018. Björn-Owe Björk, kommunalråd i Knivsta kommun och utsedd till Årets Kristdemokrat 2016, besökte oss och berättade om hur Kristdemokraterna i Knivsta dubblade antalet röster i valet 2014.

Christopher Engman, Björn-Owe Björk, Gustav Brandt och Sara Lidqvist

Christopher Engman, Björn-Owe Björk, Gustav Brandt och Sara Lidqvist

 

Ebba på besök på Gotland

Idag fick Kristdemokraterna på Gotland en heldags besök av vår fantastiska partiledare Ebba Busch Thor. Vi var tre personer ut partidistriktsstyrelsen som mötte upp på Visby flygplats.

Sara Lidqvist, Rut Smeds, Ebba Busch Thor och Joakim Bandholz

Sara Lidqvist, Rut Smeds, Ebba Busch Thor och Joakim Bandholz

Efter samtal över en kopp kaffe begav vi oss till andra sidan stan där Hans Håkansson mötte oss för att berätta om försvarets återetablering på Gotland. Vi fick också möjlighet att diskutera de säkerhetspolitiska aspekterna kring den planerade gasledningen Nord Stream 2. Kristdemokraterna anser att frågan om den nya gasledningen ska hanteras på nationell nivå.

På Visby lasarett fick vi följa med Tina Andersson och Malin Niklasson  som gör ett ovärderligt jobb. De arbetar med vårdnära service och underlättar vardagen för undersköterskor och sjuksköterskor. Kristdemokraterna har ett skarpt förslag om stöd för att införa liknande vårdserviceteam på alla lasarett i Sverige. På Gotland vill Kristdemokraterna utöka personalstyrkan i vårdnära service för att täcka upp på hela lasarettet.

Ebbas besök här avslutades med ett öppet möte i Norrbackaskolans matsal. Hon berättade om en rad utmaningar och partiets förslag för att lösa dessa.

Almedalsveckan 2016

Onsdagen den 6 juli var Kristdemokraternas dag i Almedalen. Som vanligt var representanter från Kristdemokraterna på Gotland där på morgonkvisten med leverans av trädgårdsmöbler. Vi hjälpte också till med förberedelser i parken och i tältet där partiet senare under dagen höll två seminarier och en presskonferens. Regnmolnen som släppte ifrån sig skurar under eftermiddagen drog så småningom vidare och till kvällen tittade sol och blå himmel fram.

I år fick vår partidistriktsordförande Sara Lidqvist möjlighet att strax efter klockan 18.30 hälsa alla åhörare välkomna till Gotland och till Almedalen. Hon passade också på att säga några ord om Gotland och den politik vi vill driva här.

Här kan du läsa Saras välkomsttal

Klockan 19 höll partiordförande Ebba Busch Thor sitt Almedalstal, det kan du se i SVT play (även teckenspråkstolkat)

I samband med talet presenterades också Kristdemokraternas nya film Trygga familjer bygger ett tryggt samhälle.

Efter Ebbas tal hjälptes partimedlemmar till att återställa och städa i parken. Därefter bjöds på mingel med italiensk buffé för alla som hjälpt till under dagen och kvällen.

 

Öppet brev till ledamöter i regionfullmäktige

Sara Lidqvist, ordförande för Kristdemokraterna på Gotland, har som privatperson lämnat ett medborgarförslag om valkretsindelning vid valet 2018. För ökad demokrati.

I samband med regionfullmäktiges sammanträde den 20 juni, då medborgarförslaget togs upp som inkommen handling och fördelades för vidare hantering, skickades ett öppet brev till ledamöterna i fullmäktige. Brevet publicerades också i de två gotländska tidningarna GA och GT.

Här är brevet till ledamöterna i regionfullmäktige