Säkra vården på Gotlands landsbygd

Sverige har brist på vårdpersonal på landsbygden vilket leder till stängda vårdplatser, bristande kontinuitet och patientsäkerhetsrisker. Därför har Kristdemokraterna presenterat flera förslag för att lösa den akuta vårdkrisen på landsbygden.

Vi satsar 800 miljoner kronor per år för att få fasta läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor till landsbygden. Pengarna ska användas till att skapa så goda anställningsvillkor att behovet av hyrpersonal minskar eller upphör. Ett villkor för att erhålla upp till dubbel lön är att läkare och sjuksköterskor förbinder sig att arbeta fast på den orten i minst 24 månader, samt att man arbetar minst halvtid på områden med kompetensbrist.

Det här är ett förslag som VERKLIGEN kan göra skillnad för den svåra situationen med brist på vårdpersonal på Gotland.

Var du bor ska inte avgöra vilken vård du får.

Sätt patienten före systemet – avskaffa landstingens sjukvårdsansvar

Nyligen presenterade vi vårt valmanifest. Kristdemokraterna går till val på ett välfärdslöfte – vi prioriterar vården, äldre och tryggheten. Ett av de löften vi ger är att du ska få en god vård när du blir sjuk. Så är det inte idag. Chansen att överleva en svår diagnos skiftar beroende på var du bor. Så kan vi inte ha det!

För en bra och jämlik vård kommer vi att både satsa mer pengar på vården och förändra arbetssätt och organisation så att vi får mer vård för pengarna. Bara så kan vi ärligt säga att vi sätter patienten i centrum.

Dagens 156 år gamla sjukvårdsorganisation med 21 olika landsting är föråldrad och skapar en ojämlik vård. Vi kristdemokrater vill därför avskaffa landstingens ansvar för hela sjukvården. Låt staten ta över styrningen. Ingen ska drabbas av sämre vård för att man bor i ett visst landsting.

Vi vill även återinföra en förbättrad kömiljard så att alla kan få god vårt i tid. När Kristdemokraterna var ansvariga för Socialdepartementet kapade vi Göran Perssons långa vårdköer. Då, 2006, kapade vi Göran Perssons 130 000 personer i kö för besök hos specialist eller operation under längre tid än de 90 dagar som lagen tillåter. Genom kömiljarden kortade vi S-regeringens vårdköer med nästan 75 procent. Sedan Stefan Löfven tog bort kömiljarden har köerna fördubblats igen. Nu står mer än 86 000 personer i vårdkö!

Människor som söker vård är i en utsatt situation och ska inte behöva känna oro över att få god vård i rimlig tid. Vi vill förbättra vården genom att även införa en vårdplatsgaranti, minska överbeläggningar, öka antalet vårdplatser och stärka primärvården. Sammanlagt avsätter vi 28 miljarder kronor mer än regeringen på vård och omsorg. Man ska få träffa den man behöver inom sjukvården inom ett dygn. Alla ska ha en fast läkarkontakt och det ska finnas fler kvälls- och helgöppna vårdcentraler.

Du ska kunna lita på vården – oavsett var i landet du bor.

Ebba Busch Thor (KD) partiledare
Acko Ankarberg Johansson (KD) sjukvårdspolitisk talesperson
Sara Lidqvist (KD) distriktsordförande

Gotländsk kommentar om KD:s nationella valmanifest

 

 

 

 

 

Idag har Ebba Busch Thor presenterat Kristdemokraternas valmanifest. Med anledning av det vill vi ge en gotländsk kommentar.

Precis som i vårt lokala valmanifest lyfts hälso- och sjukvården, äldrefrågor och familjepolitiken.

– På Gotland vill vi utveckla primärvården, och genom kristdemokratisk politik på det nationella planet ges goda förutsättningar för det, säger Sara Lidqvist som är ordförande för Kristdemokraterna på Gotland. Vi vill också fortsätta satsningen på vårdserviceteam, så att legitimerad vårdpersonal kan fokusera på att ge vård. För knappt två år sedan besökte Ebba ett team som jobbar med vårdnära service vid Visby lasarett och nu föreslår vi en nationell satsning.

När det gäller äldrefrågor så står äldres ekonomi, trygghet och välmående i centrum. Kristdemokraterna budgeterar både för stöd till byggande av fler äldreboenden och att helt slopa den så kallade pensionärsskatten, alltså skillnaden i skatt på lön och pension, från och med den 1 januari 2019.

– Att bygga fler äldreboenden är helt nödvändigt. Med äldreboenden menar vi både särskilda boenden för äldre med stora omvårdnadsbehov och trygghetsboenden för äldre som inte har så stora omvårdnadsbehov, men som behöver ett socialt sammanhang och som inte orkar eller vill bo kvar i ett eget hus. Vi vill att det byggs sådan boenden på flera platser på Gotland. Det har till exempel efterfrågats i Hemse, säger Sara.

Familjepolitiken har alltid varit central för Kristdemokraterna och det märks i valmanifestet genom satsningar på barnfamiljers ekonomi och att skapa förutsättningar för en bra uppväxt.

– Vi vill minska storleken på grupperna i förskolan och är beredda att lagstifta om det. Små barn mår inte bra av att ha alltför många personer att relatera till. I onsdags såg vi ett reportage i Gotlands Tidningar om förskolan Holken i Klintehamn där man nu slår ihop redan stora barngrupper så att de blir ännu större, möjligtvis upp till 26 barn per grupp. Det är på tok för mycket! I åldern 1-3 år bör det enligt forskare vara max 12 barn per grupp, för de lite äldre max 15 barn per grupp. Det här en fråga som verkligen engagerar mig, säger Sara Lidqvist. En trygg uppväxt är det bästa vi kan ge våra barn.

Hela valmanifestet finns att läsa på www.kristdemokraterna.se.

Små barn behöver små grupper

Sommaren går mot sitt slut. För många föräldrar innebär det en klump av oro i magen. Trots många fagra löften om mindre barngrupper i våra förskolor kvarstår problemen.

Enligt Skolverket består varje småbarnsgrupp (1-3 år) i förskolan i genomsnitt av 12 barn. För 4-5-åringar är den genomsnittliga gruppstorleken 15 barn. Om det vore så överallt skulle vi ha skäl att vara förhållandevis nöjda. Men för många barn och pedagoger är verkligheten en helt annan.

När Lärarförbundet år 2017 gjorde en enkät bland 1294 förskollärare uppgav var tredje att man arbetade med en barngrupp som bestod av 21 barn. Det är allvarligt.

Stora grupper för små barn innebär påtagliga risker för barnen. Professor Hugo Lagercrantz, som forskar om barnhjärnans utveckling på Karolinska Institutet, menar att för stora barngrupper kan utsätta barn för en stress som kan få allvarliga konsekvenser för barnens utveckling. Utöver försämrad anknytning riskerar stressen att leda till bland annat koncentrationssvårigheter och försämrad inlärningsförmåga.

Regeringen har gjort ett försök att få ner storleken på barngrupperna genom ett statsbidrag som kommuner kan ansöka om. Tyvärr finns det skäl att tro att bidraget inte fått någon reell verkan utan snarare lett till fler avdelningar på små ytor. Därför behöver regeringens misslyckade bidragspolitik ersättas med lagkrav om barngruppernas storlek.

Kristdemokraterna föreslår därför en ny lag om att barn som är tre år och yngre inte ska behöva tillhöra grupper som är större än 12 barn.

För att garantera högst 12 barn per småbarnsgrupp behöver drygt fyra miljarder kronor skjutas till, enligt beräkningar från Riksdagens utredningstjänst. Vi föreslår därför en finansieringsmodell i tre delar, där kommuner tillsammans bidrar med 1,2 miljarder kr och staten skjuter till 1,2 miljarder kr utöver de dryga 800 miljoner kr som redan tillförs. Föräldrarna bidrar med resterande del genom att maxtaxan höjs från 46 080 kr till 55 296 kr. Hushåll med inkomster under 46 080 berörs inte alls.

För Gotland innebär miljardsatsningen att drygt 24 miljoner kronor skjuts till för att minska storleken på barngrupperna.

Förskolan ska vara en lugn och trygg plats för alla barn som går där. Det ska finnas en känd och trygg famn att krypa upp i och inget barn ska behöva uppleva stress i stora och stökiga barngrupper.

Kristdemokraterna vill att barn, föräldrar och förskolepersonal ska kunna lita på att vi politiker gör allt vi kan för att förskolan ska fungera!

Ebba Busch Thor (KD), partiledare
Sara Lidqvist (KD), distriktsordförande

 

Saras almedalstal

Fredagen den 6 juli var det Kristdemokraternas dag på Almedalsveckan. KD Gotlands ordförande Sara Lidqvist var en av de personer som talade innan partiordförande Ebba Busch Thor äntrade scenen. Här är Saras tal:

Mitt namn är Sara Lidqvist och jag är ordförande för Kristdemokraterna här på Gotland. Jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna hit.

Kristdemokraterna finns just nu inte representerade i det politiska styret här på Gotland. Det tänker vi ändra på den nionde september. Kristdemokraterna behövs nämligen i styrande församlingar, både här på ön och i hela Sverige. Vi är Alliansens sociala röst som sätter människovärdet främst. Vi är ett parti som inte finns till för vår egen skull, utan jobbar för ett bättre Sverige och en bra tillvaro för oss som lever här.

Lokalt innebär det att vi bland annat vill

• att den mat som serveras till unga och gamla ska vara producerad enligt svenska livsmedelslagar, fritt från antibiotika och gifter. Vi vill att svenska bönder ska leverera så stor del som möjligt av den maten.

Vi vill också
• se mindre grupper i förskolan och alternativ till kommunala förskolor.
• Vi vill öka stödet till barn, unga och vuxna som drabbas av psykisk ohälsa och utveckla och förbättra tillgången till primärvård via vårdcentralerna och digitalt.
• Vi vill jobba aktivt med utveckling av landsbygden genom bostadsbyggande, digitalisering, kommunal service och väl fungerande kollektivtrafik.

Vi kristdemokrater tycker att politiker ska bestämma så lite som möjligt och samtidigt skapa förutsättningar för människor att leva ett fritt och gott liv.

Här hade jag tänkt säga mina avslutande ord, men jag måste få berätta om min pappa, som är här ikväll.

När jag som tös växte upp på en bondgård ungefär en mil härifrån var min pappas ideella engagemang en naturlig del av vardagen. Jag fick hjälpa till att förbereda mackor till kvällens styrelsemöte där hemma och sedan somna tryggt till sorlet av röster från vardagsrummet. Och jag fick följa med till förvaltningskontoret när något dokument till det kommande nämndsammanträdet skulle hämtas ut. Och hjälpa till på städdagar på den kursgård där i princip hela släkten och flera församlingar var engagerade.

På den tiden var min far centerpartist. Tidigare hade min farfar varit engagerad centerpartist och suttit i den nämnd som beslutade om bygget av den nya gymnasieskolan. Och för bara några år sedan fick jag veta att även min farfars far var engagerad i Centerpartiet. Han var kommunstyrelsens ordförande i den lilla lilla Hejdeby landskommun som fanns innan kommunsammanslagningarna på 50- och 70-talen.

Så man kan väl säga att jag inte kan hjälpa att jag är politiskt engagerad. Det har jag fått från mina förfäder. Jag tror att det handlar om att jag växt upp i en tillåtande miljö där samhällsengagemanget varit naturligt och fått stort utrymme. För det som händer i våra unga år sätter tydliga spår i vårt fortsatta liv, oavsett om det är positiva eller negativa händelser. Att växa upp i en trygg miljö skapar goda förutsättningar för att jag som vuxen ska känna mig trygg, och tvärtom skapar otrygga uppväxtförhållanden en större risk för otrygghet och utanförskap i det fortsatta livet.

Alltså – samhällsengagemanget fanns där hela tiden, men jag har alltid under mina ungdomsår och som ung vuxen hävdat att mitt politiska engagemang inte varit partipolitiskt. Att diskutera samhällsfrågor? Ja! Att prata partipolitik? Nej!

Men så kom en dag då jag faktiskt kände att partipolitiken skulle kunna få en plats i mitt liv. Som ung småbarnsmamma insåg jag att det finns ett parti i Sverige som bryr sig om hur barnfamiljer har det. På riktigt. Inte bara utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, utan helt utifrån barnens perspektiv. Ett parti som förstått att föräldraledighet är till för barnens skull, inte föräldrarnas. Ett parti som, när andra partier ständigt vill förringa och försvaga familjens roll i samhället, står upp för familjens betydelse. Oavsett hur familjen ser ut.

Därför är jag så glad att mitt parti fortfarande har några av sina viktigaste frågor i familjepolitiken. Att Kristdemokraterna värnar om trygga uppväxtförhållanden och möjligheten för familjer att få vardagen att gå ihop. Att partiet driver frågor som utgår från att det finns stora värden i att värna den lilla världen.

Min farfars far tror jag aldrig att jag träffade, min farfar gick ur tiden för flera år sedan. Min far är fortfarande engagerad, både i föreningar och i politiken. Nu som kristdemokrat. Det är en ganska häftig känsla för mig att stå överst på den valsedel som min far finns med på, en bit ner. Den där platsen på valsedeln skvallrar om att engagemanget för det samhälle som jag och min familj lever i har gått i arv, att det är min tur att ta stafettpinnen nu. Och det är jag så oerhört stolt över!

Återigen, hjärtligt välkomna till vår älskade ö och till Kristdemokraternas kväll här i Almedalen!

Bygg parkeringsdäck vid Visby lasarett!

Nu får det vara sluttjafsat om parkering vid Visby lasarett! Personal, patienter och besökare måste vara säkra på att det finns parkeringsmöjligheter.

Under många, många år har det varit problem med parkering vid Visby lasarett. Och under lika många år har frågan bollats mellan olika instanser och personer. Det har genomförts enkäter, politiker har hänvisat till andra politiker, det har skyllts på än det ena, än det andra. Men nu får det faktiskt vara nog!

Varje vecka är det många människor som kör bil till Visby lasarett. Människor som kanske skulle åka buss om det hade funnits en kollektivtrafik värd namnet. Människor som åker hemifrån tidigare än önskat för att behöva köra runt och leta parkeringsplats. Människor som önskar att mer tid kunde gå till viktigare saker.

Kristdemokraterna vill vara med och lösa problem i människors vardag. Därför vill vi bygga ett parkeringsdäck vid Visby lasarett. Det är ett av våra välfärdslöften.

Sara Lidqvist

Valprogram 2018

Kristdemokraterna behövs på Gotland. Vi är Alliansens sociala röst som sätter människovärdet främst. Därför oroar det oss när vi ser hur välfärden sviker. Vi kristdemokrater driver inte ett parti för vår egen skull. Vi jobbar för ett bättre Sverige och Gotland, där goda värderingar och tillit byggs genom relationer. 2018 ska bli det år då vi återupprättar ett välfärdslöfte.

Vi vill bland annat satsa på

 • mindre grupper i förskolan
 • alternativ barnomsorg
 • ökat stöd till barn, unga och vuxna som drabbas av psykisk ohälsa
 • trygg och värdig äldreomsorg
 • fler särskilda boenden och trygghetsboenden för äldre på flera platser på Gotland
 • ökad tillgång till primärvård
 • fortsatt utbyggnad av vårdnära service på Visby lasarett
 • närproducerad och antibiotikafri mat i skolor och äldreomsorg
 • ökat samarbete mellan regionen och näringslivet på hela Gotland
 • ökat stöd till ideella organisationer
 • fler studentbostäder för åretruntboende
 • bostadsbyggande, väl fungerande kollektivtrafik och god kommunal service
 • bygge av parkeringsdäck vid Visby lasarett

Läs hela vårt valprogram här

Gotland behöver förändring och förnyelse

Under de två senaste mandatperioderna har vi sett att Region Gotlands utveckling har stagnerat. Trots en brinnande högkonjunktur, flera nystartade företag och inflyttning till Gotland förmår regionen inte att dra nytta fullt ut av de fördelar ön haft.  Vi i Alliansen Gotland, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, vill se ett Gotland som frodas och utvecklas.

Vi vill se en fortsatt ökande befolkning, ett fortsatt ökat bostadsbyggande över hela ön och en kollektivtrafik som gör det möjligt att bo och arbeta på hela Gotland. Vi vill se att vård, skola och omsorg drivs med kvalitet och fokus på människan. Vi vill lägga mer tid och kraft på tillväxt och utvecklingsfrågor för att på så sätt stärka Gotlands attraktionskraft, förbättra företagsklimatet och korta kön för bygglov.

För att långsiktig klara en bra service till gotlänningarna krävs ett ledarskap som vågar ta långsiktiga beslut och som vågar se de problem och utmaningar som finns för Gotland framöver.

Vi, Alliansen Gotland, vill ta det ledarskapet. Vi vill ta ansvar för att utveckla gotlänningarnas och Gotlands möjligheter.

I regionens budget för 2019 lovar vi inte mer än vad vi kan hålla. Förutsättningarna är  att nämnderna nu visar ett underskott på minus 78 miljoner för 2018. För att klara de mål som Regionfullmäktige beslutat om krävs en ansvarsfull budget. Vi ser en avstannande högkonjunktur åren framöver då skatteintäkterna inte utvecklas i samma oerhört höga nivå som de senaste åren. Vi har utmaningar med både fler barn och fler äldre samtidigt som det är svårt att rekrytera rätt utbildade medarbetare inom vissa områden.

Vi vill återställa en ekonomi i balans och där kostnadsutvecklingen bromsas. Alliansen Gotlands budget för 2019 slutar på ett plus på 98 miljoner kronor – en budget i linje med fullmäktiges mål om 2 procents överskott. Detta överskott behövs för en långsiktigt hållbar ekonomi och för en tryggad välfärd.

Eva Nypelius (C)
Anna Hrdlicka (M)
Johan Thomasson (L)
Sara Lidqvist (KD)

Nej till kvoterad föräldraförsäkring!

Det finns en fråga där många politiker struntar blankt i vad folk tycker. Frågan om föräldraförsäkring. Hur kan det komma sig? Uppfattningen bland dessa politiker verkar vara att folk helt enkelt tycker fel. Attityden är att föräldrar inte förstår sitt eget bästa.

Föräldraförsäkringen attackeras från olika håll hela tiden. Försäkringskassan raljerar över föräldraskapet genom att utmåla mamman som någon som roffar åt sig pizzan. Företrädare för den liberala tankesmedjan Timbro anser att föräldrar som vill vara hemma med sina barn kan ta ett lån. Regeringens utredning om hur en ”modern föräldraförsäkring” ska se ut kom fram till att den ska kortas och kvoteras. Men inte ens detta räcker. Socialdemokraterna vill mer. De vill tvångskvotera hela föräldraförsäkringen. För de val som vanliga föräldrar gör duger inte.

Regeringen misstror föräldrarna. Därför har de beställt en utredning som ska föreslå hur man kvoterar fram en politiskt korrekt idealfamilj. Så byggs inte förutsättningar för trygga, stabila och självständiga familjer med frihet att själva forma tiden med sina barn. Så värnas inte respekten för att familjer är olika.

Kristdemokraterna anser att jämställdhet är viktigt. Därför vill vi undanröja hinder och skapa bättre förutsättningar för olika val – för både mammor som pappor. Vi föreslår bland annat att jämställdhetsbonusen återinförs, att dubbeldagarna ökas, att premiepensionen automatiskt delas lika mellan föräldrarna, att pensionen stärks för föräldrar, att det införs ett jobbskatteavdrag för föräldrar och att inkomsten skyddas för föräldralediga.

Vår övertygelse är att valfrihet inte står i motsatsförhållande till ökad jämställdhet. Den som förespråkar kvotering stänger däremot dörren till valfriheten.

Kristdemokraterna kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet. Vi säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen. För oss kristdemokrater kommer familjers förutsättningar alltid att vara vår prioritet. Familjers frihet att göra olika val och forma sina liv efter vad som passar deras livssituation. Vi vet att trygga familjer bygger ett tryggt Sverige.

Sara Lidqvist

Prioritera äldrefrågorna – på riktigt!

Första maj kom beskedet att Socialdemokraterna vill diskutera höjda pensioner i pensionsgruppen. Vi kristdemokrater välkomnar en diskussion om hur vi kan stärka ekonomin för grupper som arbetat ett helt liv och ändå får för lite i pensionskuvertet. Vi har nämligen i budget efter budget föreslagit kraftiga förbättringar för pensionärer: vi har drivit och finansierat ett fullständigt borttagande av den så kallade pensionärsskatten. Vi har föreslagit en flerdubbelt större satsning än regeringen på höjt bostadstillägg. Kristdemokraterna har i pensionsgruppen också drivit krav om förbättringar för de sämst ställda pensionärerna.

Att Socialdemokraterna nu lockar med nya löften framför väljarnas ögon måste ses i ljuset av att man denna mandatperiod inte gjort tillräckligt för äldre. Skillnaden i beskattning mellan pension och lön är inte borttagen. Bostadstillägget har inte höjts tillräckligt. Regeringen har dessutom infört en särskild löneskatt på alla äldre som vill fortsätta jobba efter 65 år. Så när vi kanske mer än någonsin behövt dessa erfarna socialsekreterare, lärare, barnskötare, hantverkare och sjuksköterskor har det lagts en extraskatt på att ha dem anställda!

Det går alltid att ställa ut nya löften – men för att långsiktigt kunna säkra pensionerna krävs också en stark jobbpolitik. En särskild löneskatt på äldre motverkar jobb. Och regeringen är ljusår ifrån att nå sitt viktigaste vallöfte: EU:s lägsta arbetslöshet.

När äldreminister Åsa Regnér nyligen lämnade regeringen så uttryckte hon sin besvikelse över att hon och regeringen inte prioriterat äldrefrågorna. Det är lätt att förstå vad hon menar. Reformer inom äldreomsorg och sjukvård för äldre har varit blygsamma. Flera tidigare reformer har lagts ned eller löpt ut, som utbildning för omsorgspersonal och satsningar mot demens.

Samtidigt har regeringen stått passiv när vårdköerna fördubblats och äldre ofta drabbats värst.

Behoven av äldreboende är på många håll i landet mycket stora. Stefan Löfven sade sig för två år sedan vara beredd att överväga Kristdemokraternas förslag om att alla över 85 år själva ska få avgöra när det är dags att flytta till ett anpassat boende. Sedan dess har inget hänt. Frågan om äldreboenden har prioriterats ned av regeringen.

Nu krävs förändring och att de äldres behov prioriteras under hela mandatperioden, inte bara när det närmar sig val. Det kräver en regering med starkt kristdemokratiskt inslag.

Jakob Forssmed, äldrepolitisk talesperson Kristdemokraterna
Sara Lidqvist, distriktsordförande Kristdemokraterna på Gotland