Bygg parkeringsdäck vid Visby lasarett!

Nu får det vara sluttjafsat om parkering vid Visby lasarett! Personal, patienter och besökare måste vara säkra på att det finns parkeringsmöjligheter.

Under många, många år har det varit problem med parkering vid Visby lasarett. Och under lika många år har frågan bollats mellan olika instanser och personer. Det har genomförts enkäter, politiker har hänvisat till andra politiker, det har skyllts på än det ena, än det andra. Men nu får det faktiskt vara nog!

Varje vecka är det många människor som kör bil till Visby lasarett. Människor som kanske skulle åka buss om det hade funnits en kollektivtrafik värd namnet. Människor som åker hemifrån tidigare än önskat för att behöva köra runt och leta parkeringsplats. Människor som önskar att mer tid kunde gå till viktigare saker.

Kristdemokraterna vill vara med och lösa problem i människors vardag. Därför vill vi bygga ett parkeringsdäck vid Visby lasarett. Det är ett av våra välfärdslöften.

Sara Lidqvist

Valprogram 2018

Kristdemokraterna behövs på Gotland. Vi är Alliansens sociala röst som sätter människovärdet främst. Därför oroar det oss när vi ser hur välfärden sviker. Vi kristdemokrater driver inte ett parti för vår egen skull. Vi jobbar för ett bättre Sverige och Gotland, där goda värderingar och tillit byggs genom relationer. 2018 ska bli det år då vi återupprättar ett välfärdslöfte.

Vi vill bland annat satsa på

 • mindre grupper i förskolan
 • alternativ barnomsorg
 • ökat stöd till barn, unga och vuxna som drabbas av psykisk ohälsa
 • trygg och värdig äldreomsorg
 • fler särskilda boenden och trygghetsboenden för äldre på flera platser på Gotland
 • ökad tillgång till primärvård
 • fortsatt utbyggnad av vårdnära service på Visby lasarett
 • närproducerad och antibiotikafri mat i skolor och äldreomsorg
 • ökat samarbete mellan regionen och näringslivet på hela Gotland
 • ökat stöd till ideella organisationer
 • fler studentbostäder för åretruntboende
 • bostadsbyggande, väl fungerande kollektivtrafik och god kommunal service
 • bygge av parkeringsdäck vid Visby lasarett

Läs hela vårt valprogram här

Gotland behöver förändring och förnyelse

Under de två senaste mandatperioderna har vi sett att Region Gotlands utveckling har stagnerat. Trots en brinnande högkonjunktur, flera nystartade företag och inflyttning till Gotland förmår regionen inte att dra nytta fullt ut av de fördelar ön haft.  Vi i Alliansen Gotland, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, vill se ett Gotland som frodas och utvecklas.

Vi vill se en fortsatt ökande befolkning, ett fortsatt ökat bostadsbyggande över hela ön och en kollektivtrafik som gör det möjligt att bo och arbeta på hela Gotland. Vi vill se att vård, skola och omsorg drivs med kvalitet och fokus på människan. Vi vill lägga mer tid och kraft på tillväxt och utvecklingsfrågor för att på så sätt stärka Gotlands attraktionskraft, förbättra företagsklimatet och korta kön för bygglov.

För att långsiktig klara en bra service till gotlänningarna krävs ett ledarskap som vågar ta långsiktiga beslut och som vågar se de problem och utmaningar som finns för Gotland framöver.

Vi, Alliansen Gotland, vill ta det ledarskapet. Vi vill ta ansvar för att utveckla gotlänningarnas och Gotlands möjligheter.

I regionens budget för 2019 lovar vi inte mer än vad vi kan hålla. Förutsättningarna är  att nämnderna nu visar ett underskott på minus 78 miljoner för 2018. För att klara de mål som Regionfullmäktige beslutat om krävs en ansvarsfull budget. Vi ser en avstannande högkonjunktur åren framöver då skatteintäkterna inte utvecklas i samma oerhört höga nivå som de senaste åren. Vi har utmaningar med både fler barn och fler äldre samtidigt som det är svårt att rekrytera rätt utbildade medarbetare inom vissa områden.

Vi vill återställa en ekonomi i balans och där kostnadsutvecklingen bromsas. Alliansen Gotlands budget för 2019 slutar på ett plus på 98 miljoner kronor – en budget i linje med fullmäktiges mål om 2 procents överskott. Detta överskott behövs för en långsiktigt hållbar ekonomi och för en tryggad välfärd.

Eva Nypelius (C)
Anna Hrdlicka (M)
Johan Thomasson (L)
Sara Lidqvist (KD)

Nej till kvoterad föräldraförsäkring!

Det finns en fråga där många politiker struntar blankt i vad folk tycker. Frågan om föräldraförsäkring. Hur kan det komma sig? Uppfattningen bland dessa politiker verkar vara att folk helt enkelt tycker fel. Attityden är att föräldrar inte förstår sitt eget bästa.

Föräldraförsäkringen attackeras från olika håll hela tiden. Försäkringskassan raljerar över föräldraskapet genom att utmåla mamman som någon som roffar åt sig pizzan. Företrädare för den liberala tankesmedjan Timbro anser att föräldrar som vill vara hemma med sina barn kan ta ett lån. Regeringens utredning om hur en ”modern föräldraförsäkring” ska se ut kom fram till att den ska kortas och kvoteras. Men inte ens detta räcker. Socialdemokraterna vill mer. De vill tvångskvotera hela föräldraförsäkringen. För de val som vanliga föräldrar gör duger inte.

Regeringen misstror föräldrarna. Därför har de beställt en utredning som ska föreslå hur man kvoterar fram en politiskt korrekt idealfamilj. Så byggs inte förutsättningar för trygga, stabila och självständiga familjer med frihet att själva forma tiden med sina barn. Så värnas inte respekten för att familjer är olika.

Kristdemokraterna anser att jämställdhet är viktigt. Därför vill vi undanröja hinder och skapa bättre förutsättningar för olika val – för både mammor som pappor. Vi föreslår bland annat att jämställdhetsbonusen återinförs, att dubbeldagarna ökas, att premiepensionen automatiskt delas lika mellan föräldrarna, att pensionen stärks för föräldrar, att det införs ett jobbskatteavdrag för föräldrar och att inkomsten skyddas för föräldralediga.

Vår övertygelse är att valfrihet inte står i motsatsförhållande till ökad jämställdhet. Den som förespråkar kvotering stänger däremot dörren till valfriheten.

Kristdemokraterna kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet. Vi säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen. För oss kristdemokrater kommer familjers förutsättningar alltid att vara vår prioritet. Familjers frihet att göra olika val och forma sina liv efter vad som passar deras livssituation. Vi vet att trygga familjer bygger ett tryggt Sverige.

Sara Lidqvist

Prioritera äldrefrågorna – på riktigt!

Första maj kom beskedet att Socialdemokraterna vill diskutera höjda pensioner i pensionsgruppen. Vi kristdemokrater välkomnar en diskussion om hur vi kan stärka ekonomin för grupper som arbetat ett helt liv och ändå får för lite i pensionskuvertet. Vi har nämligen i budget efter budget föreslagit kraftiga förbättringar för pensionärer: vi har drivit och finansierat ett fullständigt borttagande av den så kallade pensionärsskatten. Vi har föreslagit en flerdubbelt större satsning än regeringen på höjt bostadstillägg. Kristdemokraterna har i pensionsgruppen också drivit krav om förbättringar för de sämst ställda pensionärerna.

Att Socialdemokraterna nu lockar med nya löften framför väljarnas ögon måste ses i ljuset av att man denna mandatperiod inte gjort tillräckligt för äldre. Skillnaden i beskattning mellan pension och lön är inte borttagen. Bostadstillägget har inte höjts tillräckligt. Regeringen har dessutom infört en särskild löneskatt på alla äldre som vill fortsätta jobba efter 65 år. Så när vi kanske mer än någonsin behövt dessa erfarna socialsekreterare, lärare, barnskötare, hantverkare och sjuksköterskor har det lagts en extraskatt på att ha dem anställda!

Det går alltid att ställa ut nya löften – men för att långsiktigt kunna säkra pensionerna krävs också en stark jobbpolitik. En särskild löneskatt på äldre motverkar jobb. Och regeringen är ljusår ifrån att nå sitt viktigaste vallöfte: EU:s lägsta arbetslöshet.

När äldreminister Åsa Regnér nyligen lämnade regeringen så uttryckte hon sin besvikelse över att hon och regeringen inte prioriterat äldrefrågorna. Det är lätt att förstå vad hon menar. Reformer inom äldreomsorg och sjukvård för äldre har varit blygsamma. Flera tidigare reformer har lagts ned eller löpt ut, som utbildning för omsorgspersonal och satsningar mot demens.

Samtidigt har regeringen stått passiv när vårdköerna fördubblats och äldre ofta drabbats värst.

Behoven av äldreboende är på många håll i landet mycket stora. Stefan Löfven sade sig för två år sedan vara beredd att överväga Kristdemokraternas förslag om att alla över 85 år själva ska få avgöra när det är dags att flytta till ett anpassat boende. Sedan dess har inget hänt. Frågan om äldreboenden har prioriterats ned av regeringen.

Nu krävs förändring och att de äldres behov prioriteras under hela mandatperioden, inte bara när det närmar sig val. Det kräver en regering med starkt kristdemokratiskt inslag.

Jakob Forssmed, äldrepolitisk talesperson Kristdemokraterna
Sara Lidqvist, distriktsordförande Kristdemokraterna på Gotland

Med äldres agenda i fokus

Det finns frågor som många ogärna pratar om i Sverige. Äldrefrågor.
Fler blir äldre, behoven ändras, ändå har äldres frågor inte varit i fokus
i en enda av SVT Agendas sju partiledardebatter under mandatperioden. Vi
måste prata om äldres agenda!

Kristdemokraterna tar täten och säger:

Stärk äldres ekonomi!
Avskaffa pensionärsskatten och sänk skatten för äldre som vill jobba. Höj bostadstillägget och hyrestaket.

Bygg bort äldreboendebristen!
Äldreboendemiljard till kommuner som har tillräckligt med äldreboenden. Alla över 85 år ska få plats på ett anpassat boende när de själva känner att de behöver det.

Skapa trygg vård för alla äldre!
Ge staten huvudansvar för sjukvården och ta bort landstingens sjukhusansvar. Hemsjukvård för alla äldre som vill få vård hemma, utan transporter.

#äldresagenda

Vi står upp för valfrihet och mångfald

Vid senaste fullmäktigemötet blev synen på valfrihet och privata alternativ i välfärden tydlig mellan oss i Alliansen på Gotland och de rödgröna partierna. Regeringen och vänsterpartiet är nu överens om hur de vill stoppa vinster i välfärden. Ett förslag som i praktiken skulle innebära vinststopp för många av de privata välfärdsföretagen som idag erbjuder förskola, skola och omsorg på Gotland.

Detta skapar stor oro, inte bara i företagen utan också hos enskilda gotlänningar: Kommer barnen kunna gå kvar i sin förskola? Kan gammelmormor bo kvar på äldreboendet?

Vi i Alliansen sätter brukaren, patienten och eleven i centrum. För oss är det avgörande att människors rätt att välja sin välfärd består. Regeringens förslag om ”vinstförbud” är en attack mot valfriheten och de många duktiga och engagerade entreprenörer – många kvinnor – som driver uppskattade verksamheter idag.

Alliansen Gotland: Sara Lidqvist (KD), Anna Hrdlička (M), Johan Thomasson (L), Eva Nypelius (C)

Vi vet att valfrihet i välfärden är något som människor värderar högt enligt olika mätningar. Att låta privata entreprenörer verka inom skola, vård och omsorg på lika villkor som offentliga utförare är viktigt för såväl kvalitet som valfrihet. När det finns flera utförare att välja mellan stimulerar det till att höja kvaliteten i verksamheterna.

Ett exempel är det mångfaldigt prisbelönade Hattstugan i När. Alla uppskattar dem och säger sig vilja värna deras existens. Men, med de rödgrönas förslag har Hattstugans ägare själv räknat ut att detta kan bli spiken i kistan. Förslaget skulle för deras del möjliggöra vinst med bara 50 000 kronor per år – det kan man inte bygga ett långsiktigt hållbart företag på. Det måste finnas utrymme för oförutsedda kostnader och att kunna sätta in extra resurser vid t ex. ökat vårdbehov.

Samtidigt behöver dagens system ses över och få tydligare nationella riktlinjer – stor valfrihet kräver noggrann kontroll och höga kvalitetskrav. I den svenska välfärden finns riktiga problem som växande vårdköer, brister i äldreomsorgen och otillräckliga kunskapsresultat i skolan. Inget av dessa problem löses med förslaget om vinstbegränsning som istället kommer begränsa valfriheten.

Vårt mål i Alliansen är att säkra en välfungerande välfärd av hög kvalitet med valfrihet där vi ställer tydliga kvalitetskrav på samtliga verksamheter och också följer upp detta.

Eva Nypelius, Centerpartiet
Anna Hrdlicka, Moderaterna
Johan Thomasson, Liberalerna
Sara Lidqvist, Kristdemokraterna

 

Vårt hjärta bultar för vården

I dag tänker vi extra mycket på alla som väntar på att få vård. Som sitter fast i köer eller slussas runt bland olika vårdinrättningar. Som drabbas för att ingen tar ett helhetsansvar. Det är inte rimligt att det kan skilja så mycket i vårdresultat och överlevnad för vissa diagnoser beroende på bostadsort. Vårdgarantin måste uppfyllas. Vårdköerna måste kortas. Den nuvarande regeringens förslag på ny lag inom vården är i själva verket en försämring av patienternas rättigheter. Det är ett välfärdssvek.

Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet genom ett statligt ansvar för sjukhusvården. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Den som är sjuk måste kunna få besöka vården senast nästkommande dag. Om vårdcentraler och jourläkarmottagningar har öppet kvällar och helger avlastas vår hårt ansatta akutmottagning. För att minska vårdköerna vill vi återinföra kömiljarden. Och de som har behov av assistansersättning måste kunna leva, inte bara överleva, därför värnar vi LSS.

Sverige behöver en ny regering. En alliansregering. Och utan Kristdemokraterna blir det ingen alliansregering. Lägg din röst i höst på det parti som står för förändring och som bryr sig om kvalitet i välfärden.

Sara Lidqvist, partidistriktsordförande

Straffa inte barnen genom färre föräldradagar

Regeringens utredning ”En modern föräldraförsäkring” föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Vi kristdemokrater anser inte att den är modern utan familjefientlig.

Förutom färre föräldradagar motsätter vi oss t. ex. att pappadagarna vid barnets födsel tas bort, fem kvoterade månader till vardera föräldern och att man inte ska få spara dagar efter barnets 3-årsdag.

Vi vill istället ge familjerna möjlighet att kunna kombinera jobb och familj. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Några av Kristdemokraternas förslag på förbättring för familjer är en helt flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta dagar till varandra eller till närstående och att alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar. Vi vill införa en barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att använda förskola och att barngrupperna i förskolan minskas. Dessutom vill vi att pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn ska höjas.

Vi kristdemokrater kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och för familjers möjlighet att få ihop livspusslet.

Valsedlar 2018

Onsdagen den 8 november höll Kristdemokraterna på Gotland medlemsmöte och beslutade om listor till namnvalsedlar inför valet nästa år.

Val till riksdag:

Ebba Busch Thor, partiledare
Magnus Oscarsson, riksdagsledamot
Sara Lidqvist, verksamhetsutvecklare
Ola Björkqvist, lantbrukare
Linnéa Högberg, sjuksköterska
Rut Smeds, socionom
Helena Emilsson, VD
EO Backlund, professor emeritus

Val till regionfullmäktige:

Sara Lidqvist, verksamhetsutvecklare
Ola Björkqvist, lantbrukare
Linnéa Högberg, sjuksköterska
Anna Haack, redovisningskonsult
Rut Smeds, socionom
Primus Falk, studerande
Peder Fohlin, lanthandlare
Inge Bäckström, läkare
Yngve Andersson, ingenjör
Helena Emilsson, VD
Gunnar Lindby, lantbrukare
Johan Asplund, filmarbetare
Johannes Offermans, pensionär