Inga fler kommunala skattehöjningar

Idag tar kommuner och landsting i snitt mer än ca 1/3 av din lön i skatt. Och trenden är oroväckande. Bara inför 2017 meddelade 35 kommuner att de skulle höja skatten. Det har fått snittskatten att stiga till 32,12%. Så hög har den aldrig någonsin tidigare varit i Sverige.

Detta är en orimlig utveckling. Skattehöjningar slår hårt mot alla som har lön, lever på pension och vissa bidrag. Den slår till och med hårdare mot de utan jobb eftersom de inte får jobbskatteavdrag.

Kristdemokraterna tycker att en höjd kommunalskatt är fel och föreslår en kommunalskattebroms. Förslaget går ut på att den kommun som höjer skatten får sina bidrag från staten minskade. Om kommunerna tjänar mindre på att höja skatten på din lön kommer fler i första hand se över sina utgifter och se till att skattemedlen används på rätt sätt. Vi vill också stimulera till lägre kommunalskatt. Därför får kommuner som sänker skatten ekonomiskt stöd för detta.

Fortsatta skattehöjningar riskerar skada tillväxten i landet samtidigt som den långsiktiga finansieringen av välfärden hotas. En kommunalskattebroms skapar fler jobb vilket i sin tur ger kommunen ökade medel och därmed fler möjligheter till bra utbildning, en god vård och en värdig omsorg. Det kommer Sverige och Gotland behöva.

Bli en av oss!

Känner du att du vet ungefär hur samhället borde styras, och att någon borde ta tag i detta? Vi tror att det är din tur nu!

Kristdemokraterna på Gotland rekryterar nya och gamla medlemmar till valbara platser inför valet 2018!

Vill du veta mer?
Kontakta vår nomineringskommitté:

Yngve Andersson, 070-538 97 81, yngve@kristdemokraterna.se
Peder Fohlin, 076-218 78 07, kisslings@telia.com

eller vår ordförande:

Sara Lidqvist, 070-273 67 62, gotland@kristdemokraterna.se

Vem kan bli medlem?
Alla som tycker att Kristdemokraterna har en bra politik och som följer partiets interna arbetsregler kan bli medlem.

Hur blir jag medlem?
För att bli medlem behöver du skicka in ett önskemål om att bli medlem. Därefter får du ett välkomstbrev och även ett inbetalningskort för medlemsavgift. Mer information och anmälningsformulär finns på sidan http://wp.kristdemokraterna.se/gotland/engagera-dig/

Vad innebär ett medlemskap hos Kristdemokraterna?
Medlem blir man i en lokalavdelning, oftast samma som den kommun man bor i, men samtidigt är man medlem i hela den kristdemokratiska rörelsen. Att bli medlem i Kristdemokraterna innebär att du kan vara med och driva partiets viktiga frågor, men du kan genom ditt medlemskap också välja att enbart stödja det arbete partiet gör. Hur aktiv du vill vara avgör du själv. Som medlem kan du vara med och påverka vilken politik partiet ska driva både på lokal, nationell och internationell nivå. Du kan inte få ett politiskt uppdrag utan att vara medlem.

Ministrar måste ta ansvar

Bra av Ebba Busch Thor att ställa de tre ministrar som visste om säkerhetskrisen i Transportstyrelsen men inget sa till svars. Att vara politiker innebär att man har fått ett förtroende av väljarna, ett förtroende som måste vårdas. Det gjorde inte försvarsminister Hultqvist när han valde att inget berätta för statsministern om den pågående säkerhetskrisen i Transportstyrelsen.

Försvarsminister Hultqvist är säkert en rakryggad person, men bara för att han gjort rätt i ett annat sammanhang, kompenserar inte det för ett fel i en allvarlig säkerhetskris. Sitter man i Sveriges regering har man en skyldighet att inte bara vidta akuta åtgärder utan också försäkra sig om att grunden för en säkerhetskris åtgärdas. Frågor som rör rikets säkerhet måste hela regeringen känna ansvar för. Och frågor som rör en säkerhetsrisk för försvaret har Hultqvist direkt ansvar för.

För mig är inget annat ok. Därför var det bra av Kristdemokraternas Mikael Oscarsson att KU-anmäla regeringen för Transportstyrelsens hantering av sekretessbelagda uppgifter. Därför är det bra att Oscarsson också begärt att handelsminister Ann Linde ska komma till försvarsutskottet och lägga korten på bordet när nu nya uppgifter framkommit. Och därför var det rätt att Kristdemokraterna och alliansen riktade misstroende mot de tre ministrarna.

Sara Lidqvist (KD), Partidistriktsordförande på Gotland

Inför förarbevis och åldersgräns för att köra vattenskoter

Sommaren är här och med det sol, bad och vattensport. På sina ställen kan det bli trångt mellan båtar och badande och därför är sjösäkerhetsfrågan viktig. Vattenskotrarna ökar i antal och kan framföras av vem som helst, utan krav på förkunskaper. Vattenskotrar kan orsaka ett flertal problem. De har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. Därtill kommer störningar och buller som bl.a. riskerar att påverka fågellivet i känsliga områden.

Vi menar att det är ett problem eftersom en vattenskoter med sin snabbhet är potentiellt farlig. Vattenskotern används ofta för nöjeskörning där själva meningen är att det ska gå fort, det ska svindla lite. Tyvärr händer olyckor. Varje sommar sker allvarliga tillbud där vattenskotrar är inblandade.

Därför menar vi att det borde ställas krav på att den som framför en vattenskoter vet vilka regler som gäller på sjön. Ett krav på förarbevis för vattenskotrar skulle kunna förebygga allvarliga olyckor på sjön. Detta förarbevis bör fokusera på att den som framför vattenskotern kan göra detta på ett säkert och tryggt sätt, för såväl föraren själv som för de personer och det djurliv som vistas i närheten, samt är inriktat på att ha förståelse för hastigheter och sjövett. Det är också rimligt att införa en åldersgräns för vattenskoter. Detta har Roland motionerat om i riksdagen som också röstade igenom motionen. Nu är det upp till regeringen att återkomma med lagförslag. Dessvärre drar regeringen frågan i långbänk. Riksdagens beslut kom redan 2015 och fortfarande har regeringen inte kommit till skott. Vi kristdemokrater kommer att följa noga att de faktiskt gör det. Men även innan lagen kommit på plats – visa hänsyn på sjön och njut av sommaren!

Roland Utbult (KD), Riksdagsledamot
Sara Lidqvist (KD), Partidistriktsordförande på Gotland

Ekonomiskt utsatta barnfamiljer drabbas hårt under sommaren

Nu är det semestertider och sommarlov. För de flesta en efterlängtad och härlig tid. Men inte för alla. Många barn och föräldrar får det ännu svårare just under sommarloven. Skillnaderna mellan de som har möjligheter och de som saknar möjligheter ökar.

Organisationen Majblomman berättar hur föräldrar inför sommaren söker bidrag för badkläder, fickpengar till glass och bidrag till fotbollsskola, ett läger eller en nöjespark. Det är oroväckande att det i vårt samhälle finns föräldrar som inte har råd med fickpengar till glass till sina barn under sommarlovet.

Statistiken visar att barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer är underrepresenterade i organiserade fritidsverksamheter. Vi tycker att det är viktigt att alla barn får samma förutsättningar att utöva fritidsaktiviteter och vill därför återinföra den fritidspeng som vänsterregeringen har tagit bort. Den gick till barn i familjer med de allra sämsta ekonomiska möjligheterna att få en aktiv fritid, vilket hade varit mycket välkommet särskilt under sommaren.

Almedalsveckan 2017

Torsdagen den 6 juli var Kristdemokraternas dag i Almedalsveckan.

KD Gotlands fadder i riksdagen, Magnus Oscarsson, fick möjlighet att lyfta viktiga frågor som rör Gotlands utveckling i intervju med Sveriges Radio P4 Gotland:

Intervju om landsbygdsfrågor – 11 minuter

Intervju om att den planerade elkabeln till Gotland stoppas – 1,5 minuter

Här några bilder från dagen:

Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och fadder för Gotland, pratade landsbygdsutveckling med bland annat P4 Gotland.

 

Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson och KD Gotlands ordförande Sara Lidqvist.

Majblommans knattereporter Filip intervjuade Ebba Busch Thor i Almedalsparken.

Ebba och andra kristdemokrater inför kvällens tal.

Årets Almedalstal av Ebba Busch Thor.

Mat till våra äldre

Vi har många äldre personer på Gotland som behöver hjälp med mathållningen. En del behöver stöd med att laga, värma eller servera maten, andra är i behov av att få ett mål mat hemskickat. Att få i sig bra och näringsriktig mat är livsviktigt och behovet minskar inte då man blir äldre, snarare tvärtom!

Sedan en tid tillbaka får inte hemtjänstpersonal laga mat hemma hos den behövande och det finns inte heller en funktion för matdistribution, förutom till personer som behöver specialkost. Hur ska då den person som inte kan laga sin egen mat få hjälp? I Visby och på enstaka andra orter på Gotland kan det lösas med hjälp av att restauranger och cateringfirmor erbjuder hemleverans av varm mat. Men hur ska alla äldre på landsbygden göra? Det är knappast rimligt att förlita sig till att restauranger och cateringfirmor kan köra ut varm mat till alla platser på ön till en rimlig kostnad.

Socialnämnden behöver se över den här frågan omedelbart och fatta ett beslut som gör att våra äldre – oavsett var på Gotland de bor – ges en rimlig möjlighet att få tillgång till näringsriktig mat.
Kristdemokraterna tar upp kampen för ett gott liv hela livet.

Låt mormor också vara föräldraledig

År 1992 instiftade FN:s generalförsamling Internationella familjedagen, och den infaller sedan dess varje år den 15 maj. Kristdemokraterna på Gotland vill uppmärksamma det genom några ord om hur vi vill förenkla vardagen för barnfamiljer.

Barn som växer upp i en trygg familj får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Trygga familjer är därför ett måste för att samhället som helhet ska fungera. För att ta steg ditåt behöver familjerna mer frihet och ett större handlingsutrymme. Här har politiken en roll att ta.

Kristdemokraterna vill ha en helt flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta föräldrapenningdagar till varandra men även till andra närstående, till exempel en mormor eller en bonuspappa. Det skulle underlätta många familjers planering och även underlätta för kvinnor att komma tillbaka till arbetslivet efter föräldraledighet.

Vi vill också se ett nytt jobbskatteavdrag för föräldrar för att stärka familjernas ekonomiska handlingsutrymme. Barnfamiljer har halkat efter ekonomiskt det senaste decenniet men med vårt förslag får familjer där båda föräldrarna arbetar sänkt skatt med 1.000 kronor per månad. För oss i KD är familjen fortsatt den viktigaste gemenskapen att satsa på.

Loggan visar vad KD är och vad KD vill

Någon tycker att det är den snyggaste loggan av alla partiers, någon annan att den är simpel. Smaken är som baken och det är väl så det ska vara. Men eftersom en del gör sig lite roliga över loggan och det där strecket som ingår så vill jag förstås ta tillfället i akt och beskriva vad Kristdemokraternas nya logga står för.

Strecket under bokstäverna KD beskriver den värdegrund som partiet vilar på. En kristen etisk värdegrund och människosyn som står för både frihet, ansvar och solidaritet utan socialism. I en tid när populism och alternativa fakta präglar stora delar av det politiska landskapet och unkna värderingar får luft under vingarna så tror vi det är viktigt med en tydlig politisk värdekompass som i alla lägen står för solidaritet, gemenskap, människovärde och frihet. När andra bara söker makten för maktens skull så bärs vi av en större idé och en vision om det goda samhället.

I praktiken betyder det stärkta familjer oavsett konstellation och trygga äldre med stärkt ekonomi. Frihet för invånare att själva få utforma sitt och sina familjers liv utan statens ständiga pekfinger. Det innebär att vi inte ställer upp på regeringens politik att förhindra flyende barn och föräldrar att kunna återförenas. Vi kräver en äldreboendegaranti för alla de över 85 år som idag känner sig otrygga och samtidigt nekas boende i kommunerna.

Ramen runt bokstäverna visar att vi tror det är viktigt att politiken vet sina gränser. När socialdemokrater, vänsterpartister och liberaler m.fl. vill bestämma hur familjerna ska planera sin föräldraförsäkring och när de ska placera sina barn i förskolan säger vi stopp. Det finns gränser för vad politiken ska lägga sig i.

Med denna vision och samhällsidé kommer vi fortsätta att föra kamp mot regeringens och vänsterns skadliga politik. Detta nu med en ny logga som tydligt beskriver vilka vi är och vad vi vill.

(Insändare av Sara Lidqvist publicerad i april 2017)

Välkommen till partidistriktsårsmöte 2017

Välkommen till årsmöte 2017 för Gotlands partidistrikt

Den 29 mars 2017 kl. 17.00 i Norrbackaskolans matsal, Visby

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar ska vi utse en nomineringskommitté inför valet 2018 och det är alltså då vi drar igång det viktiga arbetet med att sätta ihop bra valsedlar, som sedan ska fastställas vid höstens medlemsmöte.

Vid årsmötet får vi besök av riksdagsledamot Aron Modig, som varit ordförande för både kristdemokratiska studentförbundet och kristdemokratiska ungdomsförbundet och som år 2012 blev känd inom och utanför partiet då han skadades i samband med den bilkrasch där ledaren för det kristdemokratiska partiet på Kuba omkom. Aron är ledamot i partistyrelsen, han är partiets migrationspolitiske talesperson och ordinarie ledamot i socialförsäkringsutskottet. Han har helt säkert intressanta saker att berätta om.