Ekonomiskt utsatta barnfamiljer drabbas hårt under sommaren

Nu är det semestertider och sommarlov. För de flesta en efterlängtad och härlig tid. Men inte för alla. Många barn och föräldrar får det ännu svårare just under sommarloven. Skillnaderna mellan de som har möjligheter och de som saknar möjligheter ökar.

Organisationen Majblomman berättar hur föräldrar inför sommaren söker bidrag för badkläder, fickpengar till glass och bidrag till fotbollsskola, ett läger eller en nöjespark. Det är oroväckande att det i vårt samhälle finns föräldrar som inte har råd med fickpengar till glass till sina barn under sommarlovet.

Statistiken visar att barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer är underrepresenterade i organiserade fritidsverksamheter. Vi tycker att det är viktigt att alla barn får samma förutsättningar att utöva fritidsaktiviteter och vill därför återinföra den fritidspeng som vänsterregeringen har tagit bort. Den gick till barn i familjer med de allra sämsta ekonomiska möjligheterna att få en aktiv fritid, vilket hade varit mycket välkommet särskilt under sommaren.

Almedalsveckan 2017

Torsdagen den 6 juli var Kristdemokraternas dag i Almedalsveckan.

KD Gotlands fadder i riksdagen, Magnus Oscarsson, fick möjlighet att lyfta viktiga frågor som rör Gotlands utveckling i intervju med Sveriges Radio P4 Gotland:

Intervju om landsbygdsfrågor – 11 minuter

Intervju om att den planerade elkabeln till Gotland stoppas – 1,5 minuter

Här några bilder från dagen:

Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och fadder för Gotland, pratade landsbygdsutveckling med bland annat P4 Gotland.

 

Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson och KD Gotlands ordförande Sara Lidqvist.

Majblommans knattereporter Filip intervjuade Ebba Busch Thor i Almedalsparken.

Ebba och andra kristdemokrater inför kvällens tal.

Årets Almedalstal av Ebba Busch Thor.

Mat till våra äldre

Vi har många äldre personer på Gotland som behöver hjälp med mathållningen. En del behöver stöd med att laga, värma eller servera maten, andra är i behov av att få ett mål mat hemskickat. Att få i sig bra och näringsriktig mat är livsviktigt och behovet minskar inte då man blir äldre, snarare tvärtom!

Sedan en tid tillbaka får inte hemtjänstpersonal laga mat hemma hos den behövande och det finns inte heller en funktion för matdistribution, förutom till personer som behöver specialkost. Hur ska då den person som inte kan laga sin egen mat få hjälp? I Visby och på enstaka andra orter på Gotland kan det lösas med hjälp av att restauranger och cateringfirmor erbjuder hemleverans av varm mat. Men hur ska alla äldre på landsbygden göra? Det är knappast rimligt att förlita sig till att restauranger och cateringfirmor kan köra ut varm mat till alla platser på ön till en rimlig kostnad.

Socialnämnden behöver se över den här frågan omedelbart och fatta ett beslut som gör att våra äldre – oavsett var på Gotland de bor – ges en rimlig möjlighet att få tillgång till näringsriktig mat.
Kristdemokraterna tar upp kampen för ett gott liv hela livet.

Låt mormor också vara föräldraledig

År 1992 instiftade FN:s generalförsamling Internationella familjedagen, och den infaller sedan dess varje år den 15 maj. Kristdemokraterna på Gotland vill uppmärksamma det genom några ord om hur vi vill förenkla vardagen för barnfamiljer.

Barn som växer upp i en trygg familj får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Trygga familjer är därför ett måste för att samhället som helhet ska fungera. För att ta steg ditåt behöver familjerna mer frihet och ett större handlingsutrymme. Här har politiken en roll att ta.

Kristdemokraterna vill ha en helt flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta föräldrapenningdagar till varandra men även till andra närstående, till exempel en mormor eller en bonuspappa. Det skulle underlätta många familjers planering och även underlätta för kvinnor att komma tillbaka till arbetslivet efter föräldraledighet.

Vi vill också se ett nytt jobbskatteavdrag för föräldrar för att stärka familjernas ekonomiska handlingsutrymme. Barnfamiljer har halkat efter ekonomiskt det senaste decenniet men med vårt förslag får familjer där båda föräldrarna arbetar sänkt skatt med 1.000 kronor per månad. För oss i KD är familjen fortsatt den viktigaste gemenskapen att satsa på.

Loggan visar vad KD är och vad KD vill

Någon tycker att det är den snyggaste loggan av alla partiers, någon annan att den är simpel. Smaken är som baken och det är väl så det ska vara. Men eftersom en del gör sig lite roliga över loggan och det där strecket som ingår så vill jag förstås ta tillfället i akt och beskriva vad Kristdemokraternas nya logga står för.

Strecket under bokstäverna KD beskriver den värdegrund som partiet vilar på. En kristen etisk värdegrund och människosyn som står för både frihet, ansvar och solidaritet utan socialism. I en tid när populism och alternativa fakta präglar stora delar av det politiska landskapet och unkna värderingar får luft under vingarna så tror vi det är viktigt med en tydlig politisk värdekompass som i alla lägen står för solidaritet, gemenskap, människovärde och frihet. När andra bara söker makten för maktens skull så bärs vi av en större idé och en vision om det goda samhället.

I praktiken betyder det stärkta familjer oavsett konstellation och trygga äldre med stärkt ekonomi. Frihet för invånare att själva få utforma sitt och sina familjers liv utan statens ständiga pekfinger. Det innebär att vi inte ställer upp på regeringens politik att förhindra flyende barn och föräldrar att kunna återförenas. Vi kräver en äldreboendegaranti för alla de över 85 år som idag känner sig otrygga och samtidigt nekas boende i kommunerna.

Ramen runt bokstäverna visar att vi tror det är viktigt att politiken vet sina gränser. När socialdemokrater, vänsterpartister och liberaler m.fl. vill bestämma hur familjerna ska planera sin föräldraförsäkring och när de ska placera sina barn i förskolan säger vi stopp. Det finns gränser för vad politiken ska lägga sig i.

Med denna vision och samhällsidé kommer vi fortsätta att föra kamp mot regeringens och vänsterns skadliga politik. Detta nu med en ny logga som tydligt beskriver vilka vi är och vad vi vill.

(Insändare av Sara Lidqvist publicerad i april 2017)

Välkommen till partidistriktsårsmöte 2017

Välkommen till årsmöte 2017 för Gotlands partidistrikt

Den 29 mars 2017 kl. 17.00 i Norrbackaskolans matsal, Visby

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar ska vi utse en nomineringskommitté inför valet 2018 och det är alltså då vi drar igång det viktiga arbetet med att sätta ihop bra valsedlar, som sedan ska fastställas vid höstens medlemsmöte.

Vid årsmötet får vi besök av riksdagsledamot Aron Modig, som varit ordförande för både kristdemokratiska studentförbundet och kristdemokratiska ungdomsförbundet och som år 2012 blev känd inom och utanför partiet då han skadades i samband med den bilkrasch där ledaren för det kristdemokratiska partiet på Kuba omkom. Aron är ledamot i partistyrelsen, han är partiets migrationspolitiske talesperson och ordinarie ledamot i socialförsäkringsutskottet. Han har helt säkert intressanta saker att berätta om.

 

Ökad demokrati eller inte? Dags att bestämma sig

I ett demokratiskt samhälle finns en ständig strävan efter ökad jämlikhet. Varje individ ska ges möjlighet att göra sin röst hörd.

Sveriges nya vallag trädde i kraft 2015 och kommer att praktiseras för första gången i samband med valet 2018. Bland annat ges nu möjlighet till ökad demokrati och att låta varje röst bli lika mycket värd. Det sker genom att låta de nuvarande tre valkretsarna på Gotland (norra Gotland, södra Gotland och Visby) slås ihop till en. Jag förklarar med ett räkneexempel:

Låt säga att vi har tre valkretsar, 1, 2 och 3, och tre politiska partier, Parti A, Parti B och Parti C. I valkrets 1 får Parti A 100 röster, Parti B 99 röster och Parti C 0 röster. I valkrets 2 får Parti A 0 röster, Parti B 99 röster och Parti C 100 röster. I valkrets 3 får Parti A 0 röster, Parti B 99 röster och Parti C 100 röster. Parti A, Parti B och Parti C slåss om ett mandat i varje valkrets. Parti A kommer att få ett mandat och Parti C får två mandat. Parti B blir utan mandat, trots att man har fått flest antal röster totalt. Rättvist? Så kan det gå om man har tre valkretsar.

Om vi istället har en valkrets blir matematiken, och även demokratin, mycket lättare att ha att göra med. Parti A har 100 röster, Parti B har 297 röster och Parti C har 200 röster. Parti B vinner därmed minst ett mandat.

Så… både jag och Kristdemokraterna på Gotland tycker att det vore ärligast mot alla gotlänningar om varje röst blir lika mycket värd, oavsett om man bor på norr, på sudret, i Visby, på Östergarnslandet eller någon annanstans. Därför har jag, då Kristdemokraterna än så länge saknar mandat i fullmäktige, lämnat ett medborgarförslag om det här. I juni förra året fick alla politiker i regionfullmäktige medborgarförslaget på sitt bord och senast i oktober i år måste fullmäktige fatta sitt beslut om valkretsindelning i valet 2018.

Det är dags för våra förtroendevalda att ta tag i frågan och diskutera den inom sina respektive partier. Och dags för oss som röstat fram dessa politiker att vara tydliga med att vi förväntar oss att varje röst från och med nu ska vara lika mycket värd.

(Insändare av Sara Lidqvist publicerad i GA och GT i februari 2017)

I Kristdemokraternas Sverige

 • är det OK att vara partiledare, småbarnsförälder och sångstjärna på samma gång
 • vet föräldrarna bäst hur familjens vardagssituationer ska lösas
 • betalar inte pensionärer mer skatt än andra
 • finns det tillräckligt med poliser för att lösa och förebygga brott
 • ska inte onödigt knöliga regler hindra människor från att börja arbeta
 • är vården jämlik i hela landet och vårdpersonal har tid att göra ett gott arbete
 • är människan och dess omgivning viktigare än staten
 • ses idrottsföreningen, välgörenhetsorganisationen, trossamfundet, hembygdsföreningen, knyppelklubben och studieförbundet som viktiga byggstenar
 • är maten som serveras till barn och äldre producerad enligt svenska lagar
 • är ingen perfekt
 • blir man inte omyndigförklarad för att man fyller 80
 • är det ingen som lämnas efter och ingen som hålls tillbaka

(insändare av Sara Lidqvist publicerad i GA och GT i februari 2017)

Pressmeddelande – namninsamling mot uthyrning av Slite hamn

Kristdemokraterna på Gotland har startat en namninsamling till syfte att uppmärksamma
den rödgröna majoriteten på Gotland om att vi är många, både gotlänningar och andra,
som inte vill att Region Gotland hyr ut hamnen i Slite till av ryska staten majoritetsägda
Gazprom.

Ansvariga ministrar i regeringen har idag uttryckt att de gotländska politikerna av
säkerhetspolitiska skäl bör säga nej till uthyrning av hamnen i Slite, men att man inte
kan kringgå den kommunala rätten till självbestämmande.

– Det är bra att regeringen nu informerat Region Gotlands högsta ledning, precis som vi
nyligen efterfrågade i ett brev till utrikesminister Margot Wallström, men vi lutar oss
inte tillbaka förrän vi vet att ett nej till uthyrning av hamnen är i hamn, säger Sara
Lidqvist, ordförande för Kristdemokraterna på Gotland.

Namninsamlingen finns digitalt på www.skrivunder.com/slitehamn och inom kort även
som papperslistor runtom på ön.

Pressmeddelande

Stoppa uthyrningen av Slite hamn!

Den politiska majoriteten i Region Gotland vill hyra ut Slite hamn till det av ryska staten ägda Gazprom. Det tycker vi kristdemokrater är en dålig idé av många olika skäl.

Därför har Kristdemokraterna på Gotland startat en digital namninsamling för att visa den rödgröna majoriteten att vi är många som inte vill hyra ut Slite hamn för bygget av Nord Stream 2.

Skriv under här

Läs här hur Kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson Mikael Oscarsson resonerar

Skriv ut formulär för namninsamling på papper