Distriktsstyrelse

Ordf. Lars Gustafsson , lars.gustafsson@kristdemokraterna.se
V, ordf. Ulrika Högstrand, ulrika.hogstrand@kristdemokraterna.se
Kassör Larry Söder

Ledamöter

Karl- Gunnar Svensson, kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Daniel Bernhardt, Daniel.berhardt@kristdemokraterna.se

Lennart Hansson, lennarthansson47@hotmail.com
Niklas Mattsson , niklas.mattsson@kristdemokraterna.se
Larry Söder, larry.soder@kristdemokraterna.se

Roger Kardemark, Roger.kardemark@kristdemokraterna.se

Anette Nordén,

Henrik Östlund,

Ersättare

Mats Nyberg,

Paul Willner,

Sandra Bengtsson,

Robert Majlöv,

Jonny Rosberg-Bodmar,

Larry Söder ombudsman Halland

larry.soder@kristdemokraterna.se
tel: 0723226700