KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Lars Gustafsson talar för tidiga insatser för att förhindra suicid när Rikstinget under tredje dagen debatterar sociala frågor och migration. Han lyfter även värdet av att inte separera integration, migration och omvärldsanalys om vi ska kunna få ett regelverk som klarar av att hantera den utsatthet som finns för de människor som kommer hit. ... See MoreSee Less

View on Facebook

I kväll är vi stolta över vår partiavdelning HALMSTAD som vann ”Årets partiavdelning 2019”! ⭐️

Motivering:
”Årets partiavdelning har på ett föredömligt sätt lyckats ta tillvara alla enskilda medlemmars förutsättningar, kunskaper och frågor. Partiavdelningen lade i ett tidigt skede fast strategin för valrörelsen 2018, vilka som skulle vara frontpersoner och vilka fokusområden som partiavdelningen skulle driva.
De har varit tuffa i den lokala debatten.
Det har gett god utdelning i radio, TV och tidningar - och i ett mycket bra valresultat.
Partiavdelningen har haft en tydlig frontperson som med hela partiavdelningens hjälp frontats i sociala medier.
Genom det långsiktiga och målmedvetna arbetet ökade KD antalet röster i valet 2018 med 132%.
Genom ett breddat engagemang, och genom att ta till vara alla medlemmars intresse, har partiavdelningen i valet 2018 lyckats skapa en ”Ella-effekt” som står sig också efter valdagen.”
... See MoreSee Less

View on Facebook

Rikstingets andra dag är i gång och Larry Söder talar i valet till partistyrelsen där Ella Kardemark är föreslagen till partistyrelsen. Att Ella är en person som sprider glädje och kunskap och dessutom orädd tar sig an nya utmaningar är naturligtvis del av det som gör henne så lämplig, men också det att hon alltid har fokus på de sociala frågorna och att hitta lösningar för att de vars röster inte hörs högst företräds på ett kraftfullt sätt. Nu går vi till omröstning! ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Kristdemokraterna Halland

Kristdemokraterna Hallands omslagsfoto ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Kristdemokraterna Halland

Kristdemokraterna Hallands omslagsfoto ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Kristdemokraterna Halland

Kristdemokraterna Hallands omslagsfoto ... See MoreSee Less

View on Facebook

LÄKARE RASAR – REGERINGEN TAR INTE ANSVAR

Patienter behandlas med föråldrade metoder, menar Läkarförbundet. Forskningen gör snabba framsteg men svenska patienter får inte ta del av dem. Så kan vi inte ha det. Vårdpersonalen får inte den vidareutbildning de behöver för att kunna ta del av nya viktiga rön och arbetssätt. Det har gått så långt att Läkarförbundet nu anmält regeringen till EU-kommissionen.

I en tid där också vårdköerna skenar iväg är det obegripligt att regeringen inte satsar på fortbildning av vårdpersonal. Det är precis som att regeringen inte tar vården på allvar. Kristdemokraterna driver på för att lagstadga rätten till fortbildning. Vården är en av samhällets grundfundament.

Idag genomgår sjuksköterskor, terapeuter, läkare och psykologer mfl långa och svåra utbildningar för att få sin legitimation. Men så fort man har legitimationen i handen finns det ingen plan för att se till att man får del av den senaste forskningen. Hur kan man handskas så med vårdens viktigaste resurs?

Kunskaperna om nya behandlingsmetoder, omvårdnad och nya terapier utvecklas hela tiden. Legitimerad personal ska kontinuerligt få del av forskning och utveckling. Därutöver bör möjligheten att forska och lägga till specialistkunskap utvidgas. Vi kristdemokrater menar att en lagstadgad rätt till fortbildning av god kvalitet är nödvändig för att garantera hälso- och sjukvård av god kvalitet.

För en vård att lita på.

Läs mer om Kristdemokraternas förslag om fortbildning för legitimerad personal i vår budgetmotion: www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-9-halsovard-sjukvard-och-social_...

Mer om Läkarförbundets anmälan finner ni här:
www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/17/lakarfacket-anmaler-regeringen-till-eu/
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: