• LARRY SÖDER Villakrisen kräver statliga åtgärder

  Larry Söder (KD)

  Vem lyssnar till de familjer som vill bo med egen trädgård? Under allt för lång tid har kommunerna negligerat familjers behov av villor och andra småhus. Detta har lett till en tomtbrist som tillsammans med pandemin fört med sig skenande villapriser.

  Hushållens vilja att bo i villa eller radhus har varit överväldigande länge – med undersökningar som visat att omkring 7 av 10 hushåll helst vill bo i villa eller radhus. Att priserna nu rusar beror alltså inte på att människor ändra...

 • LARRY SÖDER Privat initiativrätt

  Larry Söder lyfter tre viktiga åtgärder för att kunna underlätta småhusbyggandet i landet.

  Förslagen innebär bland annat att:

  Kommunen ska redovisa vilket planeringsunderlag som kan behövas vid en detaljplaneläggning om någon tar ett privat initiativ till planläggning, en så kallad planintressent. Planintressenten ska under vissa förutsättningar kunna begära att länsstyrelsen yttrar sig över vilket planeringsunderlag som kan behövas för att länsstyrelsen ska kunna ta ställ...
 • LARRY SÖDER Interpellation Åtgärder för att öka villabyggandet

  Larry Söder ställer ministern mot väggen och kräver åtgärder för att stimulera småhusbyggandet.