• Behövs debatt om Personlig assistans

  Kristdemokraterna och Emma Henriksson fortsätter kämpa för de som riskerar förlora en del eller hela sin assistansersättning.

  Försäkringskassan skickade nyligen ett brev till socialdepartementet där de varnar för följderna av en vägledande dom om assistanstimmar från Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Försäkringskassans uppfattning kommer domen att få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda.

  Kristdemokraterna begär därför att riksdagen ordnar en aktuell deb...

 • Larry Söder toppar Riksdagslistan

  Riksdag och Regionlistorna färdiga för Kristdemokraterna i Halland

  Kristdemokraterna i Halland hade nomineringsstämma den 28 augusti i Falkenberg. Larry Söder, Kungsbacka toppar Riksdagslistan och ser fram emot en ny mandatperiod. ”Att få genomföra välfärdslöftet, där äldre får ökad trygghet och ökad valfrihet är viktigt för oss Kristdemokrater. Större statligt ansvar för vården är rimligt för att alla ska få den vård som de har rätt till” säger Larry Söder. Avskaffande av pensionärssk...

 • Delegationen Rikstinget 2017

   

  Hallands delegation till Rikstinget Uppsala 2017.

 • Vården behöver reformeras

  Kristdemokraterna har presenterat vård- och omsorgsproposition – ett välfärdslöfte för en trygg och nära vård- och omsorg för alla.

  Ett av förslagen handlar om större trygghet inom hemtjänsten. Att äldre känner trygghet i den omsorg de får är viktigt. Vi föreslår därför bland annat att prestationsbaserade medel avsätts för personalkontinuitet. Det fördelas mellan de kommuner som lyckas minska eller behålla antalet hemtjänstpersonal/hemtjänsttagare över 65 år till maximalt 10 under en t...

 • Stor satsning på förlossningsvården från Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna satsar 2,5 miljarder kronor till förlossningsvården de närmaste tre åren – 750 miljoner kronor mer än regeringen. – Det är så många kvinnor som upplever en enorm otrygghet inför förlossningen. Det måste vi ändra på, säger Ebba Busch Thor.

  Pengarna ska bland annat gå till höjda löner och förbättrad arbetssituation för barnmorskor och undersköterskor. – Varje dag kan inte vara en sprintmarsch på jobbet för att orka och räcka till. Då behöver man fler kollegor, en bättre...

 • KD föreslår äldremiljard

  Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att den som fyllt 85 år ska ha lagstadgad rätt att få flytta till ett äldreboende när personen själv bedömer att behovet finns. För att öka antalet särskilda boende föreslår vi flera åtgärder, bland annat:

  Äldreboendemiljard. Kommuner som klarar att anvisa platser inom tre månader får en stimulans som beräknas på kommunens andel av landets alla 85-åringar som får plats inom tre månader. Om man misslyckas med mer än 15% så blir man helt lottlös. 1...
 • Prioritera de äldre

  Kristdemokraterna anser att det nu är dags att prioritera pensionärerna. Vi vill att hela skillnaden i beskattning av förvärvsinkomst och pensionsinkomst ska slopas. Med alliansregeringen sänkte vi skatten fem gånger för pensionärerna, med tonvikt på de sämst ställda pensionärerna. Men vi behöver göra mer och slopa pensionärsskatten helt, och likställa skatt på pension och lön.

  För seniorer som jobbar ska det också ­finnas dubbelt jobbskatteavdrag från 64 års ålder så att det ska löna ...

 • Ny logga för Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna byter logga.

 • Forssmed: Regeringen väljer ytterligare ett år av reformlöshet

   

  – Sverige är i stort behov av riktiga reformer på arbetsmarknaden och inom vårdsektorn. I stället är regeringen förbluffande passiv. Den goda konjunkturen döljer problemen i Sverige. Det säger Jakob Forssmed i sin kommentar av regeringens vårproposition.

  – Regeringen pratar gärna om klyftor, men den största klyftan går mellan dem som har och dem som inte har ett arbete. Stora och växande grupper av arbetslösa står allt längre från arbetsmarknaden, det handlar o...

 • Kristdemokraternas viktigaste frågor:

  <!–

   

  Barn och familj Familjen är den minsta gemenskapsenheten i samhället. Trygga familjer bygger ett tryggt Sverige. Vi vill ge alla föräldrar förutsättningar att kunna kombinera jobb och familj. Många politiker vill inskränka familjernas frihet – vi vill försvara föräldrarnas rätt att själva fatta beslut om sin tillvaro. Vi vill också stärka barnfamiljers ekonomi. Med ett jobbskatteavdrag till föräldrar och ökad ekonomisk hjälp till utsatta familjer...