• LARRY SÖDER Fler ska kunna bo i villa

  Larry Söder (KD) driver bostadsfrågan i riksdagens civilutskott.

  En majoritet av svenskarna vill äga sitt boende och bo i ett småhus. Trots det byggs det väldigt få villor och radhus. Det vill Kristdemokraterna ändra på.

  Omkring 7 av 10 av alla i Sverige vill bo i småhus, det vill säga fristående villor, radhus, parhus och kedjehus, visar flertalet enkätundersökningar*. Men trots att det finns en stor efterfrågan på sådana hus, utgör...

 • Så vill KD satsa på nya bostäder i Halland

  Villakvarter

  Larry Söder (KD) Riksdagskandidat

  Det finns en utbredd önskan hos svenskar att bo i egenägda småhus. Därför vill Kristdemokraterna ge både kommuner och privatpersoner ekonomiskt stöd för nya boendeformer. – Svenskarna ska kunna bo precis som de önskar, säger Larry Söder, riksdagsledamot för Kristdemokraterna Halland.

  Hemmet är en av de viktigaste grundstenarna för en trygg vardag. I många svenska kommuner har tillgängligheten till en...

 • LARRY SÖDER Lekplatser ska inte vara brottsplatser!

  Larry Söder (KD)

  Socialdemokraterna har förlorat kampen mot gängen. Någon annan slutsats går inte att dra. Redan nu har fler människor mördats i gängkrigets Sveriges än under hela förra året. En 15-åring avrättade en man, mitt i ett fullsatt köpcentrum. Dödsskjutningarna fortsätter och nya gränser passeras. En kvinna och hennes son träffades på en lekplats i Eskilstuna. Sedan början av 10-talet har antalet dödsskjutningar i Sverige t...

 • KD HALLAND fastslår sina listor till valet!

  Bild som visar toppkandidaterna Larry Söder, Carina Ejdestig, och Johnny Rosenberg Bodmar

  Kristdemokraterna Halland höll lördagen 20 november extra partidistriktsårsmöte på Laxbutiken i Heberg. Riksdagsledamot och Migrationspolitisk talesperson Hans Eklind gästade från Örebro och berättade om den budgetreservation som KD lagt fram tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna. Ett budgetförslag som upprättar lag och ordning, som bryter utanförskapet så att fler kan försörja sig, och som fokuserar på vården och skapar bättre villkor för de äldre.

  Stämman fattade även b...

 • LARRY SÖDER Villakrisen kräver statliga åtgärder

  Bild på Larry Söder (KD)

  Vem lyssnar till de familjer som vill bo med egen trädgård? Under allt för lång tid har kommunerna negligerat familjers behov av villor och andra småhus. Detta har lett till en tomtbrist som tillsammans med pandemin fört med sig skenande villapriser.

  Hushållens vilja att bo i villa eller radhus har varit överväldigande länge – med undersökningar som visat att omkring 7 av 10 hushåll helst vill bo i villa eller radhus. Att priserna nu rusar beror alltså inte på att människor ändra...

 • LARRY SÖDER Privat initiativrätt

  Bild som visar byggingengörer på en byggarbetsplats

  Larry Söder lyfter tre viktiga åtgärder för att kunna underlätta småhusbyggandet i landet.

  Förslagen innebär bland annat att:

  Kommunen ska redovisa vilket planeringsunderlag som kan behövas vid en detaljplaneläggning om någon tar ett privat initiativ till planläggning, en så kallad planintressent. Planintressenten ska under vissa förutsättningar kunna begära att länsstyrelsen yttrar sig över vilket planeringsunderlag som kan behövas för att länsstyrelsen ska kunna ta ställ...
 • LARRY SÖDER Interpellation Åtgärder för att öka villabyggandet

  Bild på Larry Söder (KD)

  Larry Söder ställer ministern mot väggen och kräver åtgärder för att stimulera småhusbyggandet.