• HALMSTAD Kvotering är inte rätt väg att gå

    Bild på Ella Kardemark (KD)

    ”Jag går gärna en extra mil för att stötta en annan kvinna, men flyttar mig inte en meter för vänsterfeminismen” skriver Ella Kardemark (KD) apropå Märta Stenevis (MP) uttalanden.

    Ella Kardemark KD

    Miljöpartiets nytillträdda språkrör Märta Stenevi håller fanan högt för vänsterfeminismen.

    ”Ska utlandsfödda kvinnor få makt, kommer vita inrikes födda kvinnor att behöva flytta på sig”, säger hon i en uppmärksamm...