• Vallöften Kungsbacka

  Vi är REDO att sätta äldre i fokus

  Den ofrivilliga ensamheten hos äldre måste brytas. Vi måste sätta äldres trygghet i fokus!
  Vi anser att:
  • Sociala hembesök skall erbjudas.
  • De som har hemtjänst skall inte behöva mötas av olika ansikten vid varje besök, vi
  anser att man skall träffa max 10 personer under en tvåveckorsperiod.
  • Det skall finnas olika boendeformer i alla kommundelar, exempelvis
  trygghetsboende.
  • All personal ska kunna kommunicera på god svenska.

  Vi är REDO att vända ohälsan

  Du skall kunna lita på vården i hela Kungsbacka, oavsett ålder eller var du bor. Psykisk och
  fysisk ohälsa är något som ökar i alla åldrar – vi är reda att bryta trenden!
  Vi anser att:
  • Elevhälsan måste förstärkas.
  • Den medicinska kompetensen måste stärkas för att minska sjukhusinläggningar.
  • Du skall kunna lita på att ambulansen kommer när du behöver den.
  • Förebyggande och hälsofrämjande arbete behöver utvecklas.

  Vi är REDO att skapa ett tryggare Kungsbacka

  Ett tryggt samhälle bygger på trygga familjer. Du skall känna dig trygg att vistas i hela
  Kungsbacka, både i och utanför innerstaden.
  Vi anser att:
  • Belysningen måste vara tillräcklig i alla kommundelar utifrån trygghetsperspektiv.
  • Fler trygghetskameror ska används i hela kommunen.
  • Fler patrullerande poliser behövs.
  • Trygghetsvakter i Kungsbacka bidrar till ökad trygghet för våra medborgare.

  Vi är REDO att stärka landsbygden

  Alla människor ska oavsett bostadsort kunna få del av samhällets grundläggande sociala
  rättigheter och ges rimliga förutsättningar att försörja sig och utveckla sin ort.
  Vi anser att:
  • Det skall vara nära till förskola och skola oavsett var du bor.
  • Bränslepriset ska minska för att inte slå undan benen på boende och näringsliv.
  • Elförsörjningen måste säkras oavsett väder eller vind.
  • De med välfungerande enskilda avlopp och brunnar inte ska straffas.

  Vi är REDO att förändra arenabeslutet

  Vi kommer fortsatt säga JA till arenan men NEJ till kommersiella lokaler, som kontor,
  restaurang, gym eller konferensanläggning, på välfärdens bekostnad. Vårt föreningsliv och
  civilsamhället är en självklarhet men vi skall inte ta risker med att finansiera lokaler för
  näringslivet.

  Bild som visar byggingengörer på en byggarbetsplats

  En syn som behöver bli vanligare runt om i landet.

  Vi är REDO att förbättra bygglovsprocessen

  Vi menar att enklare byggärenden som garage, carport, Attefallshus och färgändringar måste
  gå snabbare att hantera. Vi Kristdemokrater anser att inställningen till bostadsbyggande skall
  vara positivt. Olika typer av bostäder är nödvändig för att möta olika behov. Här är småhus
  och trygghetsboende viktiga.
  Vi anser att:
  • Ärenden ska ta kortare tid från ansökan till beslut.
  • Bygglovsprocessen måste ses över och onödig byråkrati tas bort
  • Digitalisering är en möjlighet för tidsvinst för den enskilde invånaren och näringslivet.
  • Handläggningen behöver bli mer likvärdig.

  Vi är redo! Rösta KD 11 september!