• Vår politik i Varberg

  Kristdemokraterna gör Varberg bättre! Ett Varberg som lockar fler medborgare. Det ställer krav på hållbar tillväxt över tid och ansvarsfull politik som hushållar med våra gemensamma resurser. I allianssamarbetet håller vi ekonomin i balans och ser till att hela kommunen har en bra service. En politik med kristdemokratiskt inflytande bygger en samhällsgemenskap med hjärta för Varbergs stad och vår landsbygd.

  I Varberg ska vi ha ett öppet och inkluderande klimat som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke. Med familjen i centrum värnar Kristdemokraterna en trygg och säker livsmiljö samt goda uppväxtförhållande. Det är väsentligt och påverkar hur hela samhället utvecklas.

  Alla barn och ungdomar ska garanteras en bra start i livet med utbildning och innehållsrik fritid. Det skapar förutsättningar till en egen försörjning, livskvalitet och ett hälsosamt liv. Varje individ ska garanteras möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och kompetens. Människor som har balans i tillvaron och mår bra lär sig mer och presterar bättre.

  Kristdemokraterna står för en god och värdig vård och omsorg. Alla ska känna sig trygga med det den dagen då behovet uppstår.

  Vi Kristdemokrater vill fortsätta utveckla Varberg, och då menar vi hela vår kommun, till att vara en attraktiv plats att växa upp på, leva och åldras i.

  Prioriterade valfrågor i Varberg

  En god och värdig vård och omsorg

  • av kommunens äldre och av övriga med behov av vård och omsorg
  • mer pengar till hemtjänsten som ger bättre arbetsmiljö och mindre stress
  • prioritera skola, elevhälsan och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga
  • inarbeta barnkonventionen i alla kommunens verksamheter
  • ökat stöd till familjer och föräldrar genom tex etablering av en familjecentral

  Med hjärta för Varbergs stad och vår landsbygd

  • vi vill ha en landsbygd med självförtroende med bra service i hela kommunen
  • vi vill att det byggs fler cykelvägar som ger säkra skolvägar och arbetspendling
  • vi vill satsa mer på drog- och brottsförebyggande arbete
  • vi vill ha ett starkt civilsamhälle med ett nära samarbete med kommunen
  • vi vill förtäta Varberg med varsamhet och fortsatt ha avgiftsfri parkering

  Bevara och utveckla Varbergs sjukhus

  • akutsjukhus för en ständigt växande region med stora och viktiga industrier
  • med ökande behov och växande vårdköer vill vi utveckla och inte avveckla
  • sjukhuset är en stor och viktig arbetsplats för kommunen
  • underhålla byggnaderna som säkerställer utveckling och en framtid
  • akutsjukhuset utgör en resurs till Ringhals beredskapsorganisation

  Lägg din röst på KD Varberg i höst!