• Välfärdslöftet

  Region Halland är en bra region att leva i. Men vi ser också utmaningar inom flera områden.
  Vi vill arbeta för en region som håller ihop, i en god gemenskap med varandra och med sina
  grannar. En region där alla kan uppleva sig vara en del av helheten och bidra till det
  gemensammas bästa.

  För att åstadkomma utveckling krävs prioriteringar, att vi gör rätt saker. Vi lovar inte allt till
  alla. Men vi lovar att återupprätta välfärdslöftet som innebär en god sjukvård, trygghet och
  att vi tar hand om våra äldre. För det krävs det både satsningar och kloka reformer, så att
  våra gemensamma skattepengar används rätt.

  Region Halland har antagit en utvecklingsstrategi som även vi Kristdemokrater står bakom.
  Vår vision är att Halland ska bli den ”Bästa livsplatsen”. Med det menar vi att Halland ska bli
  den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

  Halland har en god utveckling och den vill vi bygga vidare på. Ett gynnsamt läge mellan två
  storstadsregioner har lett till en hög inflyttning och vår region är en av de mest attraktiva i
  landet att bo och arbeta i. Även vår hälso- och sjukvård ligger bra till i nationella jämförelser.
  Kristdemokraterna vill göra Halland till den bästa och tryggaste regionen för såväl barn och
  unga att växa upp i, som för äldre att åldras i.

  För att kunna säkra en god välfärd med trygg och säker sjukvård måste vi först och främst se
  till att våra barn och unga kan få en bra uppväxt och att vår region kan erbjuda ett gott och
  tillväxtfrämjande företagsklimat som kan finansiera välfärden. Det finns också flera stora
  utmaningar som vi måste ta på största allvar för att kunna möta behovet av vård i framtiden.

  Tillgängligheten till hälso- och sjukvård är inte jämnt fördelad och därmed är utmaningarna
  större inom vissa delar av regionen. För oss Kristdemokrater är det viktigt att säkerställa att
  arbetet för att uppnå målet om att ha en tillgänglighet till primärvården i enlighet med den
  nationella vårdgarantin fullföljs.

  Att inte ta den psykiska ohälsan hos barn och unga på tillräckligt stort allvar kan komma att
  få förödande konsekvenser för vårt samhälle i framtiden. Vi kommer därför att prioritera den
  psykiatriska vården, inklusive det förebyggande arbetet, för såväl barn och unga som för
  vuxna.

  Detta är Kristdemokraternas välfärdlöfte för vårt arbete i Region Halland.