• Regionen

    Region Hallands styrs av Hallands Alliansen (M, KD, C och L) som har egen majoritet. Kristdemokraterna ökade efter valet 2018 sitt stöd i regionen enormt, och har nu 6 mandat i Regionfullmäktige. Detta innebär också en större represtentation av kristdemokrater i regionens nämnder och vi har nu även ett eget Regionråd, Benny Strandberg (KD).

    Det ökade stödet som ni väljare gett oss med ert förtroende gör att vi nu kan bedriva och genomföra mer kristdemokratisk politik i Region Halland. Det vi arbetar för och drivs av finner ni på dessa sidor där vi presenterar vårt välfärdslöfte för Region Halland.