Förbunden

Inom kristdemokraterna har vi tre olika förbund som fokuserar på ett för dem viktigt politikområde och hjälper partiet att utveckla sin politik på området. Är du intresserad av att vara medlem i något av förbunden kontaktar du dem direkt, du behöver inte vara medlem hos krisdemokraterna för att vara medlem i förbunden.

Kristdemokraternas kvinnoförbund, KD-Kvinnor (KD-K)

Sverige är mer än någonsin i behov av ett samhälle med kristdemokratisk ideologi som inkluderar alla människors lika värde, har en ömsesidig respekt för varandra, kvinnor som män, och ett samhälle som byggs på ett samhällskontrakt där vi hjälps åt att underlätta livet för varandra.

Sverige behöver en ny sorts feminism!

Bli medlem i KD-K Halland

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet KDU

I över 50 år har Kristdemokratiska Ungdomsförbundet varit en blåslampa i svensk politik för personlig frihet, socialt ansvar, starkare familjer och ett tryggare Sverige. Vi anser att samhället ska byggas underifrån och utgå från enskilda människor och familjer samt baseras på naturrätten. Vi tror också på social marknadsekonomi – och på att politisk frihet inte kan existera utan ekonomisk frihet.

Bli medlem i KDU Halland

Kristdemokratiska Seniorförbundet, KD Senior Hallandia

Med mottot En politik med seniora ögon verkar Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) för att genom politiska reformer främja äldre medmänniskors intressen, rättigheter och bestående livskvalitet. Seniorförbundet bildades efter ett beslut av Kristdemokraternas riksting 1993 och är sedan dess ett associerat förbund inom det Kristdemokratiska partiet. Att uppmärksamma behovet av en säker finansiering av äldrevården liksom av en god ekonomi för äldre genom främst trygga pensioner är, inte minst mot bakgrund av den stora ökningen av äldre samhällsinvånare – allt fler äldre varav allt fler lever allt längre, en prioriterad uppgift för förbundet.

KD Senior är för tillfället vilande i Halland, men vi skickar en seniorkontakt till förbundets stämmor.