• Vår politik i Falkenberg

    Vi som bor i Falkenberg kan med all rätt vara stolta över vår kommun. Kommunen rankar högt på ett flertal listor som mäter allt från företagarvänligt klimat till de bästa skolkommunerna i landet. Det är glädjande att många vill bosätta sig och semestra i Falkenberg. Det visar att Falkenberg är en attraktiv stad på många sätt. Det som är värdefullt ska vårdas med omsorg och utvecklas varsamt, med eftertanke. Det är en av grundtankarna i konservatismen. Därför är det viktigt att vi bevarar det som gör Falkenberg så speciellt samtidigt som vi växer och utvecklas.

    Vi vill att Falkenberg ska utvecklas med respekt för de generationer före oss, som byggt vår kommun, och med omtanke om de framtida generationer som ska leva och arbeta här. Många av de frågor vi driver är kopplade till varsam planering och förebyggande arbete. Vi vet att det är bättre, mänskligare, och mer kostnadseffektivt att förebygga svårigheter, eller hantera dem tidigt, än att ta konsekvenserna av ett senfärdigt agerande.

    Ett annat värde är att yrkesgrupper såsom undersköterskor och lärare ska kunna arbeta med det de är utbildade till och anställda till. Det är inte ekonomiskt att dessa yrkesgrupper ska tilldelas arbetsuppgifter som kan göras av andra. Vi är redo att ge vår personal fler kollegor, på så vis blir vi en attraktivare arbetsgivare, skapar avlastning och utrymme för fokus på kärnuppdraget, och utrymme för fler att komma in på arbetsmarknaden, och in i gemenskapen.

    Vi vill fortsätta bygga ett Falkenberg där vi tar hand om varandra.