• Vår politik i Falkenberg

  Vårt mål- Falkenberg bäst att växa upp i

  Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla.

  –Både föräldrar och barn behöver tid med varandra. Därför måste familjer själva kunna välja det liv som passar dem bäst. Vi nöjer oss aldrig med mindre än riktigt bra barnomsorg och skola, säger Susan Pettersson som arbetar för partiet i Barn och utbildningsnämnden i BUN.

  Kvaliteten i förskolan är viktig, för både barn och föräldrar. För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast. Därför vill vi ha små barngrupper i förskolan och ett maxtak för gruppernas storlek. Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får omsorg i en bra verksamhet. Föräldrar som vill välja en annan barnomsorg ska också ha frihet att göra det.
  Vi vill stärka familjedaghemmen och skapa ökade valmöjligheter med barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag.

  Vi vill också lyfta skolan och lärarna. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Duktiga lärare ska ges goda utvecklingsmöjligheter och bra lön. Skolan ska ge kunskap för arbetslivet, men också bildning för hela livet. Nolltolerans mot mobbing, kränkande behandling, klotter och dålig skolmiljö är en nödvändighet.

  För att Falkenberg ska utvecklas och bli attraktivt behövs fler jobb och högre tillväxt. Vi vill skapa ett näringslivsklimat som uppmuntrar nya idéer och underlättar för entreprenörskap
  och företag. Det hjälper även våra unga in på arbetsmarknaden.

  Så gör vi Falkenberg till Sveriges bästa kommun att växa upp i!


  Det här vill Kristdemokraterna göra i Falkenberg

  • Minska barngruppernas storlek i förskola och på fritids
  • Stärka familjedaghemmen som ett viktigt alternativ.
  • Bättre kvalitet på de yngres och de äldres mat och måltider.
  • Mer tid för den äldre – se över resursfördelningen inom hemtjänsten
  • Fler trygghetsboenden
  • Stoppa ungdomsbrotten i samverkan med polisen och det civila samhället.
  • Jobba tillsammans med näringsliv och bygd för att stimulera till fler arbeten
  • Förenkla byggandet av nya bostäder.
  • Fullfölja fiberutbyggnaden över hela kommunen.