• Vår politik i Kungsbacka

  Kungsbackafjorden

  Det svenska samhället utmanas idag på ett sätt som vi aldrig tidigare sett. Då behövs samhällskrafter som har en trygg värderingskompass, en kompass som visar var vi står och vart vi ska. Många politiska partier pratar om värdegrunder men ofta är det bara omskrivningar för att exkludera inflytande från något parti och dess väljare. Kristdemokrati står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta, sträva efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. Och vi pratar med alla partier för att hitta vägar att genomföra vår politik. Mer om våra värderingar hittar du här.

   

  Våra prioriteringar är sjukvård, trygghet och omsorg

  Vi ska ha en sjukvård utan köer. Alla människor i Halland och Kungsbacka ska ha rätt till god vård i rätt tid. Framtiden kommer sätta stora krav på sjukvården och därför vill vi kristdemokrater avskaffa landstingen och förstatliga sjukvården. Då kan resurserna satsas på patienter istället för organisation och byråkrati.

  Vi ska ha trygghet på gator och torg i Kungsbacka så att barn vågar leka ute, vuxna vågar syssla med aktiviteter utomhus och de äldre vågar ta en promenad. Ingen ska behöva känna sig otrygg på grund av skjutningar, rån och överfall eller att någon gärningsman fått ”straffrabatt” och kommit ut i förtid.

  I Kungsbacka ska de som behöver samhällets stöd och hjälp få det. Och man ska få det utan att behöva strida för sin sak. Det får inte bero på pengar, kommunens medel måste prioriteras så omsorg av våra medborgare prioriteras. För att klara detta behöver förtroendevalda våga prioritera inom kommunens budget och avstå från skrytbyggen som dränerar kommunens budget. Sjukvård, trygghet och omsorg måste alltid prioriteras!

  Vi kristdemokrater lovar inte allt till alla, men vi håller det vi lovar. Du ska kunna lita på Sverige, och på Kungsbacka.