• LAHOLM/HYLTE Gör inte landsbygden till ett tyst museum

    Bild som visar kor på bete med ladugård i bakgrunden

    Jörgen Nillson (KD) Laholm och Torbjörn Alexandersson (KD) Hylte skriver i Hallandsposten om att landsbygden behöver arbetsro istället för byråkrati.

    Våren 2021 har samlat mörka moln vid horisonten för Sveriges viktiga landsbygdsföretag. Utöver EU:s oförståelse för Sveriges gröna näringar har regeringens presenterat två utredningar vars förslag hotar undergräva förutsättningarna för svenskt jord- och skogsbruk.

    Senast nu kom Artskyddsutredningen som är en mardröm av byråkrati, l...