• Halmstad

  Vi vill bygga ett starkt Halmstad och prioriterar ett tydligt socialt ansvarstagande, eftersom samhället aldrig är starkare än sin svagaste länk.

  Skattepengar ska förvaltas väl och det är kommunens kärnverksamheter som ska prioriteras.

  En god välfärd hänger starkt ihop med ett välmående näringsliv. En kommun med välmående företag har lägre arbetslöshet och näringslivet genererar skatteintäkter som finansierar våra kärnverksamheter.
  Därför är näringslivsklimatet viktigt för oss.

  Vi vill ha balans mellan förnyelse och bevarande i all samhällsplanering. Vi har i ansvar att förvalta och planera klokt – inte bara för oss själva utan även för kommande generationer.

  Politik måste vara något mer än att räkna pengar.
  Det handlar om att ha en långsiktig viljeinriktning och att klara av att prioritera, utifrån en tydlig värdegrund.

  Vi är redo att leda Halmstad!

  Läs mer under Vår politik i Halmstad